ความหวังยามเช้าและการมองโลกในแง่ดี ของชาวปาเลสไตน์

ADMIN

ภรรยาปาเลสไตน์ที่บ้านถูกทำลายเธอพูดว่า

“ฉันอยากให้สามีเปลี่ยนการตกแต่งบ้านเพื่อทำเป็นครัวแบบเปิดโล่ง แต่บ้านถูกระเบิดเสียก่อน แต่ตอนนี้บ้านถูกเปิดหมดแล้ว” … และเธอก็หัวเราะ ..

(ความหวังยามเช้าและการมองโลกในแง่ดี) …

นี่คือวิธีที่ชาวปาเลสไตน์เป็นอย่างที่เรารู้จัก… พวกเขารักชีวิตและในขณะเดียวกันพวกเขาก็จะสละจิตวิญญาณของพวกเขาเพื่ออัลลอฮ์และประชาชาติแห่งอิสลามด้วยศักดิ์ศรีของพวกเขา

ไม่มีอะไรหยุดวงล้อแห่งชีวิตกับเขาได้นอกจากความตาย
ไม่มีชีวิตที่สิ้นหวังและไม่มีความสิ้นหวังกับชีวิต

ดาบแห่งอัลเลาะห์/แปลเรียบเรียง)
#ทีมงานกลุ่มประชาชาติแห่งอิสลาม fb

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook