ยิวไม่ต้องการอักศอ แต่ยิวต้องการทำลายอักศอ เพื่อสร้างวิหารหลังสุดท้ายก่อนวันสิ้นโลก

ADMIN

ยิวไม่ต้องการอักศอ แต่ยิวต้องการทำลายอักศอเพื่อสร้างวิหารหลังสุดท้ายก่อนวันสิ้นโลก

พื้นที่สี่เหลี่ยมทั้งหมดเป็นตั้งมัสยิดอักศอ ไม่ใช่วิหารโซโลมอน หรือเทมเพิลเมาท์ที่พระเจ้าสัญญาให้กับวงศ์วานอิสราเอลตามที่พวกเขากล่าวอ้างไม่!
มัสยิดอักศอ(ข้างบนในรูป) คือพื้นที่ทั้งหมดในกำแพงที่เห็น ไม่ใช่ตัวอาคารใด อาคารนึง ไม่ว่าตัวหลังคาโดมมัสยิดสีทองหรือโดมมัสยิดสีตะกั่วก็คือมัสยิดอักศอ ไม่ว่าหน้าลานโล่งแจ้ง หรือบนสนามหญ้าที่รายล้อมไปด้วยต้นมะกอก(ซัยตูน) และต้นไซเปรสที่สูงใหญ่ ก็ล้วนเป็นพื้นที่ของมัสยิดอักศอเช่นเดียวกัน

เพียงแต่สถานที่อิหม่ามยืมนำละหมาดและแถวผู้ชายจะอยู่ที่มัสยิดโดมสีตะกั่ว เนื่องจากพื้นที่ตรงนั้นหันหน้าไปทางกิบลัต(ทิศของกะบะห์) ส่วนอาคารโดมสีทองหรือเรียกว่ากุบบะห์ อัซซอคเราะห์นั้น เป็นที่ละหมาดของผู้หญิง

มัสยิดอักศอ เป็นมัสยิดสำคัญของอิสลาม สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยท่านนบียะกู๊บ(เจค๊อบ,ยาโคบ) อะลัยฮิสลาม และบูรณะใหม่ขึ้นมาหลายครั้งในแต่ละยุคสมัย ทั้งนบีดาวูด(กษัตริย์เดวิด) และนบีสุลัยมาน(กษัตริย์โซโลมอน) โดยเฉพาะสมัยของนบีสุลัยมาน ที่บูรณะอาณาจักรและเมืองเยรูซาเล็มให้เฟื่องฟูอีกครั้ง การบูรณะมัสยิดอักศอในครั้งนั้น นบีสุลัยมาน ได้ใช้พวกญินเป็นแรงงานก่อสร้างด้วย

นอกจากมนุษย์แล้ว บรรดาญินและสัตว์ก็เป็นบริวารและทหารของนบีสุลัยมาน ซึ่งอัลลอฮ์ทรงประทานมัวะยีซาต(สิ่งมหัศจรรย์)นี้ให้เฉพาะบรรดานบีเท่านั้น
มัสยิดอักศอจึงเป็น1ใน3มัสยิดที่สำคัญและมีความประเสริฐในอิสลาม รองจากมัสยิดฮะรอม นครมักกะห์ และมัสยิดนาบาวีย์ นครมาดีนะห์ ซึ่งท่านนบีมุฮัมมัดสั่งให้เยี่ยมเยียนมัสยิดทั้ง3 หากมีความสามารถ

ช่วงเวลาหนึ่ง มัสยิดอักศอเคยเป็นชุมทิศ(กิบลัต)แรก ที่มุสลิมทั่วโลกต้องหันหน้ามาขณะละหมาดและขอดูอา
จากนั้นอัลลอฮ์ทรงเปลี่ยนทิศ(กิบลัต)จากมัสยิดอักศอไปสู่มัสยิดฮะรอม มุสลิมจึงหันหน้าไปยังทิศของ อาคารกะบะห์ นครมักกะฮ์ ไปตลอดกาลตราบวันกียามะห์
ในสมัยท่านนบีมุฮัมมัด อัลลอฮ์ทรงมีบัญชาให้ท่านนบีเดินทางอิสรออฺ เมียะห์รอจ จากมัสยิดฮารอม นครมักกะฮ์ไปยังมัสยิดอักศอ นครเยรูซาเล็ม และขึ้นไปยังสรวงสวรรค์เพื่อรับพระบัญชาเรื่องละหมาด

(สถานที่นบีมุฮัมมัดทำการเมียะห์รอจ พร้อมกับมลาอิกะห์ญิบรีล คืออาคารมัสยิดโดมทอง หรือเรียกว่ากุบบะห์ อัซซอคเราะห์ ในรูป)
เหมือนดังที่ประชาชาติก่อนหน้าในยุคศาสนทูตต่างๆได้รับมาแล้ว มัสยิดอักศอจึงมีความสำคัญและมีความสัมพันธ์กับศาสนาอิสลามและศาสนทูตหลายท่าน

สำหรับวิหารโซโลมอน ที่ชาวยิวมีความเชื่อว่าเป็นวิหารศักดิ์สิทธิ์และสำคัญที่สุดของศาสนายูดายนั้น ล้วนอ้างขึ้นว่าเคยถูกตั้งบนพื้นที่มัสยิดอักศอ หรือTemple mount ในประวัติศาสตร์ระบุว่า วิหารดังกล่าวโดนพวกบาบิโลนทำลายไปแล้ว และไม่มีหลักฐานยืนยันว่าวิหารหลังนี้อยู่บนพื้นที่ไหน หรือมีจริงหรือไม่ ส่วนวิหารหลังที่สองก็โดนพวกโรมันบุกจนพังพินาศราบคาบไปเช่นกันในสมัยไบแซนไทน์ และพื้นที่ดังกล่าวยังเคยเป็นโบสถ์คริสต์มาอีกด้วย ต่อมาโดนพวกเปอร์เชีย คือแซสซานิส บุกทำลายย่อยยับไปเช่นกัน

ช่วงสมัยโรมัน พื้นที่มัสยิดอักศอเคยเป็นคอกม้า จนกระทั้งกลายเป็นที่ทิ้งขยะของเมือง ในยุคแรกที่มุสลิมเข้ามาปกครอง ท่านคอลีฟะห์อุมัร อิบนิค๊อตฎ๊อบ ได้พิชิตเมืองเยรูซาเล็ม จึงได้มีการทำความสะอาดพื้นที่ตรงนั้นใหม่ แล้วสร้างบูรณะอาคารมัสยิดบนพื้นที่อักศอเป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจขึ้นมาอีกครั้ง

ทุกวันนี้ชาวยิวไซออนิสต์ อาศัยประวัติศาสตร์ว่าตัวเองอ้างสิทธิถึงพื้นที่เหล่านั้นทั้งๆที่เข้ามาทีหลังสุด จนก่อตั้งรัฐอิสราเอลในปี1979 พวกเขาปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะสร้างวิหารโซโลมอนหลังที่3 (โมเดลในรูป)ของศาสนายูดาย ถวายแก่พระเจ้า ซึ่งเป็นหลังสุดท้ายที่สร้างทับบนพื้นที่มัสยิดอักศอ จนมีความขัดแย้งกับชาวมุสลิมปาเลสไตน์ที่เป็นตัวแทนให้พี่น้องมุสลิมทั่วโลกมาตลอด

มีนักรวจได้ขุดลงไปใต้เมืองเก่า เพื่อหาหลักฐานถึงการมีอยู่ของวิหารตัวเองได้ซากเมืองจนถึงทุกวันนี้ เพื่อเคลมการมีของวิหาร เพื่อต้อนรับการมาของเมสิอาห์ในความเชื่อของชาวอิสราเอล(หรือดัจญาล)ให้ได้ ทุกวันนี้ต่อให้ทั่วโลกประณามยังไง อิสราเอลก็ไม่สน ดูจากการขับไล่ชาวปาเลสไตน์ออกจากดินแดนในแต่ละปี อิสราเอลยังให้สิทธิ์บ้านและที่ดินแก่ชาวยิวให้แย่งที่ดินชาวปาเลสไตน์มากขึ้น(โดยใช้ศาลอิสราเอลเป็นใบเบิกทาง)

ก่อนวันกียามะห์ ปาเลสไตน์จะเป็นสมรภูมิสุดท้ายของการญิฮาด สงครามครั้งใหญ่จะเกิดขึ้นที่นั้น อิหม่ามมะห์ดีกับกองทหารของท่าน จะทำการญิฮาดในศึกนั้น
(ขอดูอาให้เราและลูกหลานของพวกเราเป็นหนึ่งในทหารของอิหม่ามมะห์ดี )
และท่านนบีอีซา อะลัยฮิสลาม จะลงมาฆ่าดัจญาลตาย ตรงบริเวณประตูลู๊ต ที่ปาเลสไตน์

นี้คือสิ่งที่ชาวปาเลสไตน์หวงแหนมากกว่าชีวิต เพราะเป็นอมานะห์ที่พวกเขาได้รับจากประชาชาติอิสลาม ดังนั้นไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมชาวปาเลสไตน์ต้องปะทะหรือเกิดความขัดแย้งกับกลุ่มชาวยิวไซออนิสต์อยู่ตลอด เพราะมัสยิดนี้มีความสำคัญต่อพวกเขา

ดังคำกล่าวของชาวปาเลสไตน์ที่ฝังลึกอยู่ในหัวใจพวกเขาจะเปล่งเสียงออกมาพร้อมปกป้อง เมื่ออิสราเอลได้ละเมิดมัสยิดบนแผ่นดินอัลกุดส์ว่า
‎ بالروح بالدم نفديك يا أقصى
“ด้วยวิญญาน! ด้วยเลือด! เราขอสละแทนเจ้า โอ้อักศอ”
??

#Pageรู้จักมุสลิมรู้จักอิสลาม เรียบเรียง
ส่วนEpเพิ่มเติมนี้ คือเรื่องของดัจญาล หากใครอยากรู้เรื่องราวของดัจญาล ความหายนะที่แท้จริง การทำสงครามกับดัจญาล และวาระสุดท้ายของโลกดุนยานี้ อ่านในบทความนี้ได้ครับ https://www.facebook.com/1604309856527533/posts/2349451002013411/?d=n