3 มัสยิดศักดิ์สิทธิ์ในอิสลาม

ADMIN

3 มัสยิดศักดิ์สิทธิ์ในอิสลาม

1) มัสยิดอัล-ฮารอม : ประเทศซาอุดีอารเบีย
เป็นสถานที่ประสูติของศาสดามูฮัมหมัด เป็นกิบลัตของศาสนาอิสลาม และเป็นมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในโลก

2) มัสยิดอันนาบาวีย์ : ประเทศซาอุดีอารเบีย
เป็นมัสยิดที่สร้างโดยท่านศาสดามูฮัมหมัด เป็นสถานที่ตั้งสุสานของท่าน

3) มัสยิดอัล-อักศอ : ประเทศปาเลสไตน์
เป็นกิบลัตแรกของประชาชาติอิสลาม และเป็นสถานที่ที่ศาสดามูฮัมหมัดถูกรับขึ้นสู่ฟากฟ้าในคืนอิสรออฺ-เมียะรอจฺ เพื่อรับบัญญัติการละหมาด

Russy Bravery

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook