ดุอาอฺ ลัยละตุ้ลก็อดรฺ ดุอาอฺนี้มากๆ ในช่วง 10 คืนสุดท้าย

ADMIN

แนะนำให้อ่านดุอาอฺบทนี้ทุกคืน
ในช่วง 10 คืนสุดท้ายนี้
เพราะเราไม่รู้ว่า ค่ำคืนอัลก็อดรฺคือคืนไหน!

ทำไมท่านนาบีศ็อลฯ
จึงเน้นให้ขออภัยโทษในค่ำคืนนี้

ก็เพราะคุณสมบัติของชาวสวรรค์
คือต้องไม่มีบาปติดตัวแม้เพียงเล็กน้อย
ต้องบริสุทธิ์ 100%

ดังนั้น การวอนขอให้อัลลอฮฺอภัยให้กับเราในค่ำคืนนี้
จึงคือการขอให้เราเป็นคนหนึ่งที่ปราศจากบาป
เพื่อที่เราจะได้เข้าสวรรค์ของพระองค์ในที่สุด
(ยิ่งใหญ่มากนะดุอาอฺบทนี้)

มนุษย์อย่างเราๆที่เต็มไปด้วยบาป
ไม่เหมาะสมที่จะได้เข้าสวรรค์ของพระองค์เลย

แต่ด้วยเพราะความเมตตาของพระองค์
เราจึงสามารถมีสิทธิ์วอนขอสวรรค์ต่อพระองค์
ด้วยการวอนขอให้พระองค์ทรงอภัยให้เรา

“และใครเล่าที่จะอภัยให้บ่าว
นอกจากอัลลอฮฺ”

อ่านดุอาอฺบทนี้ให้มากๆนะ

● แคปซูล ก ำ ลั ง ใ จ