ผู้ชาย ถ้ายังทิ้งละหมาด ไม่ถือศีลอด อย่าหวังเลยว่า จะดูแลลูกสาวคนอื่นได้

ADMIN

ผู้ชาย

ถ้ายังทิ้งละหมาด

ไม่ถือศีลอด

อย่าหวังเลยว่า

จะดูแล

ลูกสาวคนอื่นได้

แม้กระทั่งตัวเอง

ยังรักษาละหมาดไม่ได้

ยังละทิ้งการถือศีลอด

ของอัลลอฮฺ

แล้วจะพาลูกสาวคนอื่น

ให้ถึงอัลลอฮฺและรอซูลได้อย่างไร

เพราะการที่เราได้ลูกสาวเขา

มาเป็นภรรยาแล้ว

วายิบบนตัวเรา

ต้องดูแลลูกสาวเขา

ไม่ใช่แค่หาเงินหาทอง

หรือหาสิ่งของอำนวยความสะดวก

ให้แก่ภรรยา แต่เรา

ต้องดูแลภรรยาในเรื่องการอาม้าลอีบาดะฮฺด้วย

หากภรรยาไม่ละหมาด ไม่ถือศีลอด

วายิบบนตัวเราต้องทำให้ภรรยาละหมาด ให้ภรรยาถือศีลอด

และรวมไปถึงลูกๆเราและหลานๆเราในอนาคตอีก

ชีวิตไม่ใช่แค่หาสเบียงอยู่แค่ดุนยานะ

แต่ต้องหาเสบียงให้กับอาคีเราะฮฺด้วย

หน้าที่ในดุนยาคือดูแลภรรยาเรื่องการเป็นอยู่

แต่หน้าที่ๆสำคัญคือ

พาภรรยาให้ถึงอัลลอฮและรอซูล…

Beritamuslim

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook