คำกล่าวเนียตถือศีลอด พร้อมคำอ่านภาษาไทย

ADMIN

เวลาของการเหนียต(ตั้งเจตนา)
ในการถือศีลอดรอมฎอนคือ ..
เวลากลางคืน

เวลากลางคืน คือ ..
หลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า
จนก่อนถึงแสงอรุณจริงขึ้น

ต้องตั้งเจตนา (เหนียต)
ทุกคืนของรอมฎอน
(ตามมัซฮับชาฟีอีย์)

การเหนียต คำเนียตถือศีลอด

การถือศีลอดให้เนียตในเวลากลางคืน ก่อนแสงอรุณขึ้น

อ่านว่า : “นะวัยตุเชาม่าฆ่อดิน อันอ่าดาอิ ฟัรดิ ร่อมาฎอนน่า ฮาซิฮิสซ่าน่ะติ ลิ้ลลาฮิตาอาลา”

ต้องตั้งเจตนา (เนียต) “ข้าพเจ้าถือศีลอดในวันพรุ่งนี้ ซึ่งเป็นฟัรฎูเดือนรอมาฎอนในปีนี้ เพื่ออัลเลาะฮฺตะอาลา”

● แคปซูล ก ำ ลั ง ใ จ