ผลแห่งการเทิดทูนภรรยาเหนือแม่ของตน

ADMIN

#ผลแห่งการเทิดทูนภรรยาเหนือแม่ของตน

ท่านอบู อัลลัยซ์ อัซซะมัรกอนดีย์ ได้ถ่ายทอดเรื่องราวจากท่านอะนัส อิบนิ มาลิก (ร.ฎ) ว่า..มีชายหนุ่มผู้หนึ่งมีชื่อว่าอัลก่อมะห์ในสมัยท่านรอซูลุ้ลลอฮ์ (ซ็อลลั้ลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ชายหนุ่มผู้นี้ได้ล้มป่วยและมีอาการหนักและจวนจะสิ้นใจ จึงมีผู้กล่าวขึ้นแก่เขาว่า..ท่านจงกล่าว ลาอิลาฮะอิลลั้ลลอฮ์ ปรากฏว่าชายหนุ่มผู้นี้ไม่อาจกระดิกลิ้นของตนเพื่อกล่าวประโยคดังกล่าวได้แม้แต่น้อย

จึงมีผู้นำข่าวไปแจ้งแก่ท่านรอซูลุ้ลลอฮ์ (ซ็อลลั้ลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) พระองค์จึงถามว่า..ชายผู้นี้มีบิดามารดาหรือไม่.? จึงมีผู้กล่าวว่า..บิดาของเขานั้นได้เสียชีวิตไปแล้ว แต่เขายังมีมารดาผู้แก่ชราอยู่กับเขา ท่านรอซูลุ้ลลอฮ์ (ซ็อลลั้ลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) จึงได้ส่งคนไปตามนางมา เมื่อนางมาถึง พระองค์ก็ได้ทรงถามนางถึงสภาพของชายหนุ่มผู้ล้มป่วยปางตาย นางก็กล่าวว่า..โอ้ ท่านรอซู้ลแห่งอัลลอฮ์ เขาเป็นผู้ดำรงการละหมาดและถือศีลอดทั้งฟัรฎูและซุนนะห์เสมอๆ และมักจะบริจาคทานเป็นทรัพย์สินมากมายจนเรามิอาจทราบได้ว่ามันมีจำนวนมากน้อยเพียงใด.?

ท่านรอซูลุ้ลลอฮ์ (ซ็อลลั้ลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) จึงทรงซักนางต่อว่า..และสถานภาพของเธอกับเขาเล่าเป็นเช่นใด.? นางก็ตอบว่า..โอ้ ท่านรอซู้ลแห่งอัลลอฮ์ ฉันมีเรื่องโกรธเคืองต่อเขา!!! พระองค์จึงกล่าวถามว่า..ด้วยเพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น.? นางก็ตอบว่า..เขาเห็นว่าภรรยาของเขาดีกว่าฉันและยอมเชื่อฟังนางในทุก ๆ เรื่อง พระองค์จึงกล่าวว่า..ความโกรธเคืองของผู้เป็นแม่ของชายผู้นี้ได้ปิดกั้นลิ้นของเขาจากการกล่าวปฏิญานตนนั่นเอง ด้วยเหตุนี้เขาจึงไม่สามารถกล่าวคำว่า “ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์” ได้!!!

ต่อมาพระองค์ก็ทรงกล่าวขึ้นว่า..โอ้ บิล้าลเอ๋ย!!! ท่านจงออกไปและจงไปเก็บรวบรวมไม้ฟืนให้ได้มากที่สุด เพื่อที่ฉันจักได้จุดไฟเผาเขาผู้นั้นเสีย นางผู้เป็นมารดาจึงกล่าวขึ้นว่า..โอ้ ท่านรอซู้ลแห่งอัลลอฮ์!!! ลูกชายของฉันผู้เป็นดั่งดวงใจ พระองค์จะเผาเขาต่อหน้าฉันกระนั้นหรือ.? แล้วหัวใจของฉันจะยอมรับได้เชียวหรือ.? ท่านรอซูลุ้ลลอฮ์ (ซ็อลลั้ลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) จึงกล่าวขึ้นว่า..ถ้าเช่นนั้น ย่อมเป็นการดีสำหรับเธอในการที่พระองค์อัลลอฮ์จะทรงอภัยให้แก่เขา ฉะนั้นเธอจงพึงพอใจและยกโทษให้แก่เขาเถิด!!!

ขอสาบานต่อพระผู้ซึ่งชีวิตของฉันอยู่ในอำนาจของพระองค์ การละหมาดและการบริจาคทานของเขาย่อมมิเกิดประโยชน์อันใด ตราบใดที่เธอยังคงโกรธเคืองต่อเขา!!! เมื่อเรื่องมาถึงขั้นนี้ นางจึงได้ยกมือของนางขึ้นพร้อมกล่าวขึ้นว่า..ฉันขอยืนยันต่อพระองค์อัลลอฮ์พระผู้ทรงอยู่ในชั้นฟ้าของพระองค์ และท่าน โอ้ ท่านรอซู้ล ตลอดจนบุคคลที่อยู่ ณ. ที่นี้ให้ทราบทั่วกันว่า บัดนี้ฉันพึงพอใจต่อเขาแล้ว

ท่านรอซู้ล (ซ็อลลั้ลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) จึงกล่าวขึ้นว่า.. โอ้ บิล้าลเอ๋ย!!! ท่านจงออกไปแล้วไปดูซิว่า อัลก่อมะห์สามารถกล่าว “ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์” ได้หรือไม่.? ทั้งนี้เป็นไปได้ว่า แม่ของเขาอาจจะกล่าวเช่นนั้นด้วยสิ่งที่ไม่ได้มีอยู่ในหัวใจของนางอันเนื่องจากละอายต่อท่านรอซู้ลแห่งอัลลอฮ์ก้เป็นได้ ท่านบิล้าลจึงได้ออกไป ครั้นเมื่อท่านมาสุดที่ประตูบ้านท่านก็ได้ยินอัลก่อมะห์กล่าวว่า..ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ แล้วอัลกอมะห์ก็ได้สิ้นใจในวันนั้น เขาจึงถูกอาบน้ำศพให้และถูกห่อศพ และท่านรอซู้ล (ซ็อลลั้ลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ก็ได้ละหมาดให้แก่ศพของอัลกอมะห์ ครั้นต่อมาเมื่อพระองค์ทรงยืนอยู่ที่ริมหลุมศพของพระองค์ได้กล่าวขึ้นว่า..#โอ้ปวงชนมุฮายีรีนและอันศ็อรเอ๋ย #บุคคลใดเทิดทูนภรรยาของตนเหนือมารดาของตน บุคคลผู้นั้นย่อมได้รับการสาปแช่งจากพระองค์อัลลอฮ์และพระองค์จะมิทรงรับการกลับเนื้อกลับตัวหรือค่าไถ่ใดๆ จากบุคคลผู้นั้น

เก็บมาเล่าโดย : Shaykh Mahmud

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook