ชาวเกาหลีทั้งหมู่บ้านเข้ารับนับถืออิสลาม

ADMIN

ชาวเกาหลีทั้งหมู่บ้านเข้ารับนับถืออิสลาม

หมู่บ้านหนึ่งอยู่ห่างจากกรุงเซอูล สาธารณรัฐเกาหลี(ใต้) ประมาณ 60 กิโลเมตร ชื่อหมู่บ้าน กวางโจว มีประชากรประมาณ 3,000 คน (พ.ศ.2527) ได้ประกาศตนเข้ารับนับถือศาสนาอิสลามทั้งหมด ทำให้หมู่บ้านแห่งนี้กลายเป็นที่กล่าวขวัญกันและรู้จักกันเกือบทั่วโลก

ที่มาของชาวบ้านในหมู่บ้านแห่งนี้ เข้ารับอิสลามอันเนื่องจาก ชายผู้มีนามว่า “ฮัจญ์ อับดุลลอฮฺ จอห์น” เดิมประกอบอาชีพเป็นอาจารย์สอนวิทยาศาสตร์และเคมี ซึ่งต่อมาได้ประกาศตนเข้ารับอิสลาม

สาเหตุที่“ฮัจญ์ อับดุลลอฮฺ จอห์น” เข้ารับอิสลาม อันเนื่องจากครั้งหนึ่งเขาได้พบประโยคหนึ่งในภาษาเกาหลี ซึ่งมีข้อความว่า “พระเจ้าองค์เดียว” จากข้อความดังกล่าวนี้เองนับเป็นกุญแจที่ทำให้เขาเริ่มศึกษาศาสนาต่างๆ เพื่อจะทราบว่า พระเจ้าองค์เดียวที่แท้จริงนั้น อยู่ในศาสนาใดกันแน่?

++++++++++++++++++++++++

เริ่มแรกด้วยการที่เขาไปที่โบสถ์คริสต์ ซึ่งเป็นศาสนาหนึ่งที่มีผู้นับถืออยู่มากในเกาหลี เมื่อได้ศึกษาเป็นเวลาพอสมควรแล้ว ในท้ายที่สุดก็ไม่สามารถจะพบสิ่งที่ตนต้องการได้ จึงได้หันมาศึกษาศาสนาอิสลาม และได้อ่านหนังสือต่างๆ ที่เขียนกับศาสนาอิสลาม และในที่สุดก็เกิดความเข้าใจในอิสลาม และได้ประกาศตนเข้ารับนับถืออิสลาม เมื่อปี พ.ศ.2520 หลังจากนั้น ก็ได้ลาออกจากการเป็นอาจารย์ เพื่อใช้เวลาทั้งหมดทุ่มเทไปในการเชิญชวนญาติพี่น้อง ตลอดจนมิตรสหาย และชาวบ้านให้เข้ารับนับถือศาสนาอิสลาม

ในปี พ.ศ. 2521 ฮัจญ์ อับดุลลอฮฺ จอห์น ก็ได้เดินทางไปทำพิธีฮัจญ์ ณ ประเทศซาอุดิอาราเบีย และเมื่อเขาเดินทางกลับถึงบ้าน เขาเล่าว่า หัวใจของเขาเต็มเปี่ยมไปด้วยการอีมานศรัทธามั่น และมีความรักในอิสลามยิ่งขึ้น

และหลังจากนั้น เขาจึงเริ่มงานด้วยการเชิญชวนภรรยาให้เข้ารับอิสลาม ซึ่งก็เป็นผลสำเร็จและได้ตั้งชื่อใหม่ให้ภรรยาว่า “อามีนะฮฺ” และหลังจากนั้นลูกๆ ของเขาทั้ง 4 คน ก็เข้ารับนับถือศาสนาอิสลามด้วย และตั้งชื่อใหม่ให้ลูกๆที่เป็นชาย 3 คนว่า “มุฮัมมัด” “อะบูบักรฺ” และ “อุมัร” ส่วนลูกสาวอีกคนหนึ่งนั้นให้ชื่อว่า “ฟาฏิมะฮฺ”

และต่อมาก็ได้ทุ่มเท เชิญชวนประชาชนชาวบ้านให้เข้ารับอิสลาม ฮัจญ์ อับดุลลอฮฺ จอห์น เล่าว่า “เรื่องนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายๆ แต่อย่างไรก็ตาม ก้ได้อาศัยคำสอนของอิสลามที่ใช้ให้เรามีความอดทน และมีจริยธรรมอันดีงาม บางทีก็เชิญชวนผู้ที่สนใจมาพุดคุยกันที่บ้าน บางครั้งก็มีชาวบ้านมาศึกษาศาสนาอิสลามในรายละเอียด และก็แสดงความภาคภูมิใจในศาสนานี้ ด้วยประกาศตนเป็นมุสลิม และพวกเขาเหล่านี้แหละที่ร่วมมือกับข้าพเจ้าในการเชิญชวนชาวบ้านคนอื่นๆให้เข้านับถือศาสนาอิสลาม”

++++++++++++++++++++++++

เวลาผ่านไปไม่นานนัก ศาสนาอิสลามก็กลายเป็นแขกที่เข้าสู่ทุกประตูบ้าน

และหลังจากที่ชาวบ้านทยอยกันเข้ารับอิสลามเกือบทุกวัน ฮัจญ์ อับดุลลอฮฺ จอห์น จึงเตรียมห้องที่ใหญ่ที่สุดในหมู่บ้านให้เป็นที่ละหมาด และขณะเดียวกันก็ใช้เป็นโรงเรียนสอนศาสนาและเป็นที่ชุมชนนัดพบกัน และเมื่อจำนวนคนเพิ่มมาขึ้น จึงทำให้ดังกล่าวคับแคบไม่สามารถจุผู้คนได้ จึงได้ดำเนินการสร้างมัสยิดหลังแรกขึ้น ด้วยการได้รับสนับสนุนงบประมาณ 126,000 เหรียญอเมริกา จากการรวมเงินทุนจากชาวคูเวต โดยมีเชคอับดุลอะซีซ ผู้พิพากษาอยู่ในคูเวต เป็นผู้ประสานในการรับบริจาคเงินทุนดังกล่าว

ผู้ที่มีโอกาสไปเยี่ยมหมู่บ้านกวางโจว จะรู้สึกปลื้มปิติเป็นอย่างมาก เมื่อเขารู้ว่าชาวบ้านทั้งหมดแห่งนี้เข้ารับนับถือศาสนาอิสลาม

Imran Khan

………………………………………….

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook