1,000 ผลบุญ ภายใน 1 นาที และลบล้างความผิดให้อีก 1,000 ความผิด

ADMIN

1,000 ผลบุญ ภายใน 1 นาที และลบล้างความผิดให้อีก 1,000 ความผิด

ใน 1 นาที เราสามารถที่จะกล่าว “ซุบฮานัลลอฮ์” ได้ 100 ครั้ง ดังนั้น ผู้ใดที่กล่าวถึง 100 ครั้ง เขาจะได้ รับการบันทึกผลบุญให้ถึง 1,000 ผลบุญ และจะลบล้างความผิดให้อีก 1,000 ความผิด

หลักฐาน ท่านมุศอับ อิบนุ สะอ์ด ได้รายงานว่า บิดาของท่านเล่าว่า : พวกเราได้อยู่กับท่านรอซูล (ซ.ล.) แล้วท่านก็กล่าวว่า :

“มีคนใดในหมู่พวกท่านสามารถที่จะทำความดีได้ 1,000 ผลบุญ ในทุกๆวันบ้าง?” มีผู้กล่าวถาม ท่านว่า : “แล้วเราจะได้รับผลบุญ 1,000 ผลบุญนั้น ได้อย่างไร?” ท่านตอบว่า : “ให้กล่าว ซุบฮานัลลอฮ์ 100 ครั้ง แล้วเขาก็จะได้รับการบันทึกผลบุญให้ถึง 1,000 ผลบุญ หรือลบล้างความผิดให้เขาถึง 1,000 ความผิด” บันทึกโดย อิมามมุสลิม

จากฮะดีสข้างต้น เป็นหลักฐานสำหรับการคำนวณได้ดังนี้

ภายใน 1 นาที ใน 1 วัน ได้รับ 1,000 ผลบุญ

30 วัน หรือ 1 เดือน ได้รับ 30,000 ผลบุญ

12 เดือน หรือ 1 ปี ได้รับ 360,000 ผลบุญ

ภายใน 20 ปี จะได้รับถึง 7,200,000 ผลบุญ

จากหนังสือ เพียงไม่กี่นาทีกับความดีเท่าภูเขา / สายสัมพันธ์

http://islamhouse.muslimthaipost.com/article/23210

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook