ยิ่งใหญ่อีกปี! ประชุมสัมมนานานาชาติด้านฮาลาล 2560 ที่ มอ.หาดใหญ่

ADMIN

สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญร่วมงานแสดงสินค้าและประชุมสัมมนานานาชาติด้านฮาลาล ประจำปี 2560 (World HAPEX 2017) ระหว่างวันที่ 13 – 16 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

ภายในพบกับกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายทั้งการแสดงและจำหน่ายสินค้าและบริการฮาลาล ทั้งในและต่างประเทศ การปาฐกถาพิเศษ “ฮาลาลเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” โดย ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ ,การบรรยายในหัวข้อ “การเงินอิสลามเพื่อการพัฒนาผู้ประกอบการฮาลาลอย่างยั่งยืน” การทอล์คโชว์ หัวข้อ “ท่องเที่ยวไทย ใส่ใจฮาลาล”, การเสวนา หัวข้อ “การท่องเที่ยวฮาลาลเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนของจังหวัดชายแดนภาคใต้”

การสัมมนาวิชาการนานาชาติ หัวข้อ “การดูแลสุขภาพตามวิถีมุสลิมอย่างยั่งยืน” , การเสวนา “การพัฒนาผู้ประกอบการฮาลาลในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน” , การทอล์คโชว์ หัวข้อ “ครอบครัวสุขสันต์ สร้างสรรค์ด้วยอิสลาม” , การทอล์คโชว์ หัวข้อ “เปิดโลกกว้างกับคนรุ่นใหม่ที่รักการเดินทางแบบฉบับฮาลาล” , กิจกรรทางวิชาการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม และการแข่งขัน Amazing ชาชัก