อาบังล่องแก่ง พัก เที่ยว และล่องแก่งสไตล์ฮาลาลที่สตูล

ADMIN

ให้บริการเกี่ยวกับล่องแก่ง อาหาร ที่พัก พรัอมบริการล่องแก่งลอดถ้ำเจ็ดคต
สนุกกับสายน้ำเย็นฉ่ำดูความสวยงามในถ้ำ มีที่ทำกิจกรรมเขัาค่ายไว้รองรับ นักเรียน นักศึกษา

ที่พักจำนวนห้องพัก 28 ห้อง

ราคาห้องพัก 400 – 1,000 บาท

หรือไม่สะดวกค้างคืน สำหรับเล่นล่องแก่งอย่างเดียว 200 บาท

ที่ตั้ง: 11/2 ม.6 ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล
ติดต่อ: 074-750440
โซเชียล: อาบังล่องแก่ง ถ้ำเจ็ดคต https://www.facebook.com/abang.satun?fref=ts

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook