ความรู้ » ความรู้อิสลาม » อ่านซูเราะห์นี้ในคืนวันศุกร์ มลาอิกะฮ์ 70,000 จะขออภัยโทษให้

อ่านซูเราะห์นี้ในคืนวันศุกร์ มลาอิกะฮ์ 70,000 จะขออภัยโทษให้

21 พฤษภาคม 2020
7790   0

อ่านในคืนวันศุกร์ มลาอิกะฮ์ 70,000 ขออภัยให้

จากทานอะบีฮุรอยเราะฮ์ (ร.ด.) ทานนบี (ซ.ล.) ได้กล่าวว่า “ผู้ใดอ่านฮามีมอัดดุคอน ในคืนวันศุกร์ รุ่งเช้าจะมีมลาอิกะฮ์จํานวน 70,000 ขออภัยให้เขา” (รายงานโดย ติรมีซี)

และ “ผู้ใดอ่านฮามีมอัดดุคอนในคืนวันศุกร์ หรือวันศุกร์ อัลเลาะฮ (ซ.บ.) จะสร้างบ้านให้เขาหนึ่งหลังในสวรรค์” (รายงานโดย ตอบรอนี)

ฟังอัลกุรอาน ซูเราะห์ อัดดุคอน Ad-Dukhan  http://quran.muslimthaipost.com/

http://islamhouse.muslimthaipost.com/article/23162

อ่านเพิ่มเติม: วิธีการละหมาดอีดที่บ้าน