อ่านซูเราะห์นี้ในคืนวันศุกร์ มลาอิกะฮ์ 70,000 จะขออภัยโทษให้

ADMIN

อ่านในคืนวันศุกร์ มลาอิกะฮ์ 70,000 ขออภัยให้

จากทานอะบีฮุรอยเราะฮ์ (ร.ด.) ทานนบี (ซ.ล.) ได้กล่าวว่า “ผู้ใดอ่านฮามีมอัดดุคอน ในคืนวันศุกร์ รุ่งเช้าจะมีมลาอิกะฮ์จํานวน 70,000 ขออภัยให้เขา” (รายงานโดย ติรมีซี)

และ “ผู้ใดอ่านฮามีมอัดดุคอนในคืนวันศุกร์ หรือวันศุกร์ อัลเลาะฮ (ซ.บ.) จะสร้างบ้านให้เขาหนึ่งหลังในสวรรค์” (รายงานโดย ตอบรอนี)

ฟังอัลกุรอาน ซูเราะห์ อัดดุคอน Ad-Dukhan  http://quran.muslimthaipost.com/

อ่านเพิ่มเติม: ความประเสริฐของการอ่าน ซูเราะห์อัลกะฮฟิ ในวันศุกร์

islamhouse.muslimthaipost.com

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook