วิธีการละหมาดอีดที่บ้าน

ADMIN

#วิธีการละหมาดอีดที่บ้าน

#ซุนนะฮ์ในวันอีด

– อาบน้ำ(ซุนนะห์)

– กินอินทผลัมเป็นจำนวนคี่

-หาชุดเสื้อผ้าที่ดีที่สุดสำหับเรา

-พบปะกับพี่น้อง แล้วกล่าว تقبل الله منا ومنكم

‏-เยี่ยมเยียนซึ่งกันและกัน

-การกล่าวตักบีร เริ่มต้นเมื่อมีการเห็นเดือน และไปสิ้นสุดเมื่อละหมาดอีดิ้ลฟิตรี่ เสร็จ

#เวลาของการละหมาด

เริ่มตั้งแต่ 15 นาทีหลังดวงอาทิตย์ขึ้น ไปจนถึง 10 นาทีก่อนซุฮ์รี

#วิธีละหมาด

เหมือนการละหมาด 2 ร็อกอัตทั่วไป แต่

#ในร็อกอัตแรก

– มีการตักบีร 7 ครั้ง ไม่รวมการตักบีรครั้งแรก

– ตักบีรครั้งแรกก่อนตักบีร 7 ครั้ง ให้อ่านดุอาอิสติฟตะฮ์

– ระหว่างการตักบีร 7 ครั้ง ไม่มีหลักฐานจากท่านนบีว่าให้อ่านอะไร

– แต่มัซฮับชาฟีอี ถือว่าสามารถกล่าว ตักบีร ตะฮ์มีด ตะฮ์ลีล ได้

– ตักบีรที่ 7 อ่านฟาตีฮะฮ์ ตามด้วยซูเราะฮ์อะไรก็ได้

– แต่มีซุนนะฮ์ให้อ่าน ซูเราะฮ์ อัลอะลา หรือ ซูเราะฮ์ ก็อฟ

#ในร็อกอัตที่สอง

– มีการตักบีร 5 ครั้ง ไม่รวมการตักบีรครั้งแรก

– ระหว่างการตักบีร 5 ครั้ง ไม่มีหลักฐานจากท่านนบีว่าให้อ่านอะไร

– แต่มัซฮับชาฟีอี ถือว่าสามารถกล่าว ตักบีร ตะฮ์มีด ตะฮ์ลีล ได้

– ตักบีรที่ 5 อ่านฟาตีฮะฮ์ ตามด้วยซูเราะฮ์อะไรก็ได้

– แต่มีซุนนะฮ์ให้อ่าน ซูเราะฮ์ อัลฆอชียะฮ์ หรือ ซูเราะฮ์ อัลกอมัร

#การคุตบะฮ์หลังละหมาด

– ไม่มีการอ่านคุตบะฮ์ในกรณีละหมาดที่บ้าน ตามที่ท่านอนัสบินมาลิกได้กระทำไว้

– แต่ก็มีบางทัศนะ เช่นท่านอิบนุลกอซิม มัซฮับมาลีกี ว่าหากมีการละหมาดกันหลายคน การอ่านคุตบะฮ์ ถือว่าดีกว่า

เครดิต Musaud

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook