ซุนนะฮฺนบี (ซล) ในการ “คายเมล็ดอินทผาลัม”

ADMIN

ซุนนะฮฺในการคายเมล็ดอินทผาลัม

มีซุนนะฮฺในขณะที่คายเมล็ดอินผาลัมออกจากปาก ท่านนบี ﷺ จะคายเมล็ดลงบนหลังมือตรงระหว่างนิ้วชี้และนิ้วกลาง ไม่ใช่คายลงบนฝ่ามือ เพื่อที่ว่าฝ่ามือนั้นจะได้ไม่ไปสัมผัสกับน้ำลาย และเป็นการน่ารังเกียจในการที่จะใช้มือที่เปื้อนน้ำลายไปหยิบจับอาหารต่อ

ดังที่มีกรากฏในหะดีสของอิหม่ามมุสลิมเลขที่ 2024 ว่า : ได้มีคนนำอินทผาลัมมาให้ท่านนบี ﷺ ท่านนบี ﷺ ก็ได้กินมัน แล้วก็ได้คายเมล็ดลงบนหลังมือระหว่างนิ้วชี้และนิ้วกลาง

ท่านอิหม่ามมุสลิมได้บรรจุหะดีสนี้ให้อยู่ในหมวดว่าด้วยเรื่อง : การส่งเสริมให้วางเมล็ดอินทผาลัมโดยไม่ให้มันไปปนกับอินทผาลัม

ท่านอิบนุ มุฟลิห์ ได้กล่าวว่า : ท่านอะนัสรังเกียจการวางเมล็ดอินทผาลัม ( ที่ถูกคายออกมา ) ปนกับจานอินทผาลัมที่ไม่ได้ทาน

ท่านอิบนุล เยาซีย์ ได้กล่าวไว้ในเรื่องมารยาทการรับประทานอาหารว่า : อย่าได้เอาเมล็ดอินทผาลัมที่กินแล้วมารวมกับอินทผาลัมที่ยังไม่ได้กิน และอย่าได้คายมันลงบนฝ่ามือ แต่จงคายมันลงบนหลังมือแทน แล้วก็โยนมันทิ้งไป

และท่านอบูบักร บิน ฮัมมาด กล่าวว่า : ฉันนั้นเห็นอิหม่ามอะหฺหมัด กินอินทผาลัม และเขาก็ได้คายเมล็ดมันลงบนหลังมือตรงระหว่างนิ้วชี้และนิ้วกลาง และฉันก็ยังเห็นว่าเขานั้นรังเกียจการคายเมล็ดลงรวมกับอินทผาลัมในที่ๆเดียวกัน

สรุปฮิกมะฮฺของการคายเมล็ดลงบนหลังมือคือ
เป็นที่น่ารังเกียจในการที่ฝ่ามือไปหยิบจับอาหารในขณะที่มันนั้นเปื้อนน้ำลาย และน่ารังเกีจในการคายมันลงบนฝ่ามือที่กำลังถืออินทผาลัมอยู่ ดังนั้นอิสลามจึงส่งเสริมให้คายมันลงบนหลังมือแทนแล้วทิ้งมันไป ทั้งนี้นักวิชาการบอกว่าการกระทำข้างต้นยังรวมไปถึงผลไม้ที่ต้องคายเมล็ดหรือบางส่วนของเนื้อมันออกด้วย เช่น องุ่น ส้ม หรืออ้อย เป็นต้น

•เพราะการตักเตือนคือหน้าที่•

ที่มา : https://www.facebook.com/mustafa.said.mohamed.a/photos/a.632514110154906/3737657466307206/?type=3

และ : https://islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents&idfrom=447&idto=447&bk_no=44&ID=300

التمسك بالكتاب والسنة

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook