ความรู้ » ความรู้อิสลาม » 20 เทคนิคและวิธิคิด พลิกวิกฤตเป็นความดี

20 เทคนิคและวิธิคิด พลิกวิกฤตเป็นความดี

31 มีนาคม 2020
281   0

20 เทคนิคและวิธิคิด พลิกวิกฤตเป็นความดี

بسم الله الرحمن الرحيم

(ข้อความยาวหน่อย แต่มีประโยชน์มาก กรุณา อ่านจนจบ)
จากการที่รัฐบาลขอให้ประชาชนพักอยู่ที่บ้าน ช่วยกันงดการเดินทางไปยังพื้นที่ต่างจังหวัดหรือเลื่อนการเดินทางออกไปก่อนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดนั้น พวกเราเกือบทุกคนในฐานะของมุสลิมไทย จะกลายเป็นหนึ่งจากสองกลุ่มต่อไปนี้

กลุ่มแรก จะเป็นกลุ่มที่จะเข้าสู่การกักตัวเพียงอย่างเดียว เพราะมีความจำเป็นต้องทำตามคำสั่ง กลุ่มนี้จะไม่ได้รับกำไรอะไรเลย และหลังจากนั้นไม่นานจะเริ่มรู้สึกกระสับกระส่าย

กลุ่มที่สอง คือกลุ่มของผู้ที่พร้อมจะเปลี่ยนการดำเนินชีวิตแบบดุนยา (เพื่อผลประโยชน์ทางโลกนี้) ของเขา ไปสู่การดำเนินชีวิตเพื่ออาคิเราะฮฺ (เพื่อผลประโยชน์ในโลกหน้า) กลุ่มนี้จะได้รับประโยชน์ และได้รับผลกำไรจากผลบุญของอาม้าล (การทำความดี) ทั้งๆที่เขากำลังทำกิจวัตรจำเป็นในชีวิตประจำวันอยู่

สิ่งเดียวที่ทำให้คนสองกลุ่มนี้แตกต่างกัน และทำให้การดำเนินชีวิตของคนในกลุ่มที่สองนั้นประสบความสำเร็จคือ เจตนา (ความตั้งใจ)
ท่านร่อซูลุ่ลลอฮฺ กล่าวไว้ในฮะดีษหนึ่งว่า
إِنَّمَا الاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ
“แท้จริงแล้วทุกการกระทำนั้นขึ้นอยู่กับเจตนา”
จากฮะดีษนี้ เราจะเห็นว่าการตั้งเจตนาของเราให้แน่วแน่มากขึ้นนั้นจะทำให้เราได้รับผลบุญ และบรรลุผลดีได้มากขึ้นตามไปด้วย

ดังนั้นเราไม่ควรที่จะตั้งใจเพียงแค่กักตัวเองอยู่กับบ้านเท่านั้น ขอแนะนำวิธีง่ายๆ และสะดวกสบาย อินชาอัลลฮฺ เพื่อให้ได้รับผลบุญสูงสุดจากอัลลอฮฺ ดังต่อไปนี้
ความตั้งใจที่ควรทำในช่วงเวลานี้:

1. โอ้อัลลอฮ นี่เป็นคำสั่งของพระองค์ท่าน เพราะไม่มีข้อบังคับใดๆบนโลกนี้จะเกิดขึ้นได้นอกจากที่พระองค์ทรงมีพระประสงค์เท่านั้น โอ้อัลลอฮฺ ข้าพระองค์ขอเชื่อฟังปฏิบัติตามคำสั่งของพระองค์

2. โอ้อัลลอฮฺ ข้าพระองค์ทำตามกฎหมายของประเทศของข้าพระองค์ และปฏิบัติตามสิทธิของข้าพระองค์ในฐานะพลเมืองที่ดีของชาติ

3. โอ้อัลลอฮฺ ข้าพระองค์อยู่บ้านเพื่ออิกรอม (ช่วยเหลือ) ผู้อื่น

4. โอ้อัลลอฮฺ ข้าพระองค์ตั้งใจจะใช้เวลานี้เพื่อซ่อมแซมความสัมพันธ์ระหว่างข้าพระองค์กับพระองค์ เพื่อทำการเตาบะฮฺ (สำนึกผิดและขออภัยโทษ) และเพื่อให้เกิดการใกล้ชิดกับพระองค์ โอ้อัลลอฮฺ โปรดประทานความสามารถแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิด

5. โอ้อัลลอฮฺ ด้วยการอยู่บ้าน พระองค์กำลังประทานความจำเริญให้กับข้าพระองค์ เพราะนั่นคือโอกาสที่จะปกป้องดวงตาของข้าพระองค์จากบาปทั้งหลาย โอ้อัลลอฮฺ ดังนั้นโปรดช่วยข้าพระองค์ปกป้องดวงตาของข้าพระองค์จากการมองเห็นสิ่งชั่วร้ายในบ้านของข้าพระองค์เองด้วยเช่นกัน – ไม่ว่าจะเป็นนิตยสาร โทรทัศน์ วิดีโอ รูปภาพลามกบนโทรศัพท์ของเรา ฯลฯ โอ้ อัลลอฮฺ ข้าพระองค์ตั้งใจจะปกป้องสายตาของข้าพระองค์ต่อไปเรื่อยๆหลังจากนี้เช่นกัน อินชาอัลลอฮฺ ซึ่งตามฮะดีษแล้ว ผลดีจากการรักษาสายตาคือ เขาจะได้ลิ้มรสความหวานของอีหม่าน โอ้อัลลอฮฺ ขอพระองค์ทรงโปรดประทานความสามารถแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิด

6. โอ้อัลลอฮ ด้วยการอยู่บ้าน คือการช่วยตัวของข้าพระองค์เองให้พ้นจากการไปยังสถานที่ที่เต็มไปด้วยความชั่วร้าย และบาป

7. โอ้อัลลอฮฺ ตอนนี้ข้าพระองค์มีเวลาว่างมากขึ้น ข้าพระองค์ตั้งใจจะอ่านอัลกุรอานเพิ่ม ละหมาดสุนัตเพิ่ม รวมทั้งอาม้าลที่ดีอื่น ๆ ที่ข้าพระองค์มักจะไม่ค่อยมีเวลาทำในสถานการณ์ปกติ

8. โอ้อัลลอฮฺ ด้วยการทำสิ่งต่างๆในข้อข้างต้นนั้น (ข้อ 7) เท่ากับข้าพระองค์กำลังเตรียมตัวเข้าสู่เดือนร่อม่ะฎอนอันทรงเกียรติอีกด้วย

9. โอ้อัลลอฮฺ พระองค์ทรงเป็นผู้ประทานสุขภาพที่ดี และความเจ็บป่วย โอ้อัลลอฮฺ ด้วยการอยู่บ้าน ข้าพระองค์มีโอกาสได้ดูแลสุขภาพและร่างกายของข้าพระองค์ซึ่งเป็นอะมานะฮฺ (ของฝาก) จากพระองค์ และเป็นการช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นจากอันตราย และความยากลำบากด้วย

10. โอ้อัลลอฮฺ ข้าพระองค์ตั้งใจว่าจะใช้โอกาสที่พระองค์ทรงประทานมานี้ พัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัวของข้าพระองค์

11. โอ้อัลลอฮฺ ข้าพระองค์ตั้งใจที่จะคิดมัต (บริการ) พ่อแม่ของข้าพระองค์และผู้อาวุโสในบ้านของข้าพระองค์ และข้าพระองค์ตั้งใจจะให้ความเมตตาต่อผู้คนในบ้านที่มีอายุน้อยกว่าข้าพระองค์ ผลดีจากการตั้งเจตนาแบบนี้ ท่านนบี กล่าวไว้ว่า “ผู้ที่ไม่ให้เกียรติต่อผู้อาวุโสของเรา และไม่แสดงความเมตตาต่อเด็กๆของเรา เขาไม่ใช่จากพวกเรา”

12. โอ้อัลลอฮฺ ข้าพระองค์ตั้งใจจะใช้เวลานี้ทำการตัรบียะฮฺ (อบรมบ่มเพาะ) ลูก ๆ ของข้าพระองค์ อินชาอัลลอฮฺ ท่านนบี กล่าวไว้ว่า “ผู้ที่อบรมบ่มเพาะลูกๆของเขา จะได้รับรางวัลจากอัลลอฮฺมากกว่าการที่เขาจะบริจาคข้าวสารประมาณ 7 ปอนด์ไปในหนทางของพระองค์เสียอีก”

13. โอ้อัลลอฮฺ ท่านนบี ของข้าพระองค์มักจะนั่งสงบวิเวกเป็นเวลานาน และท่านก็ชอบการปลีกวิเวก ดังนั้นข้าพระองค์จึงมีเจตนาที่จะฝึกซุนนะฮในเรื่องนี้

14. โอ้อัลลอฮฺ ในชีวิตของบุคคลที่พระองค์ทรงรัก เป็นผู้ที่ได้รับความดี ความสำเร็จ และความเจริญรุ่งเรือง เราเห็นแล้วว่า พวกเขาคือบรรดาผู้ที่มีการปลีกวิเวกตนเอง ท่านนบี ได้รับงานนุบูวะฮฺ (แต่งตั้งให้เป็นนบี) ในระหว่างการสงบวิเวกอยู่คนเดียวในถ้ำ “ฮีรออฺ” และท่านนบียูนุส ก็ได้รับการประทานความดีมากมายหลังจาก 40 วันในท้องปลาวาฬ

15. โอ้อัลลอฮฺ ข้าพระองค์ขอตั้งเจตนาทำการเอี้ยะอฺติกาฟ ในฮะดีษหนึ่ง ท่านนบี กล่าวถึงผลบุญของการเอี้ยะอฺติกาฟว่า “เขาจะได้อยู่ห่างจากญะฮันนัม (ขุมนรก) ถึงสามหลุมเพลาะ และระยะห่างของแต่ละร่องหลุมเพลาะนั้น ไกลกว่าระยะห่างระหว่างท้องฟ้ากับแผ่นดินเสียอีก”

16. โอ้อัลลอฮฺ ถ้าข้าพระองค์ได้รับอนุญาตให้ออกจากบ้านของข้าพระองค์แล้ว ข้าพระองค์จะไปเข้าร่วมการรวมตัวเพื่อรำลึกถึงพระองค์ (ไม่ว่าจะเป็นการไปฟังตะอฺลีมรายสัปดาห์ ไปมัดรอซะฮฺ ไปมัสยิด เป็นต้น ) ดังนั้นโปรดให้รางวัลแก่ข้าพระองค์อย่างเต็มที่ด้วยเถิด

17. โอ้อัลลอฮฺ ถ้าข้าพระองค์สามารถออกจากบ้านของข้าพระองค์ไปได้ และถ้าคนอื่น ๆที่ยากจนและขัดสน สามารถออกจากบ้านของพวกเขามาได้เช่นกัน มันจะง่ายขึ้นมากที่จะบริจาคให้แก่พวกเขา โปรดให้รางวัลแก่ข้าพระองค์อย่างเต็มที่ด้วยเถิด

18. โอ้อัลลอฮฺ ด้วยการอยู่บ้าน ขอพระองค์ทรงประทานพรให้ข้าพระองค์มีความสามารถที่จะฝึกฝนไปสู่ระดับสูงสุดของการมีความละอายด้วยเถิด

19. โอ้อัลลอฮฺ ข้าพระองค์มีเจตนาที่จะละเว้นจากการกระทำทั้งมวลที่ทำให้พระองค์ไม่พอพระทัย และพยายามอย่างที่สุดที่จะใช้วันเวลาของข้าพระองค์อย่างเต็มที่ในการทำแต่สิ่งที่จะทำให้พระองค์ทรงพอพระทัยเท่านั้น

20. โอ้อัลลอฮฺ ดุจดังดักแด้ที่ถูกถักทอคลุมตัวอยู่ช่วงเวลาหนึ่ง หลังจากนั้นแล้วจึงออกมาเป็นผีเสื้อที่สวยงาม เช่นเดียวกันกับเรา หลังจากช่วงเวลาหนึ่งที่เราหุ้มห่อตัวเองจนครบเวลาของมันแล้ว ให้จิตวิญญาณของเรากลับออกมาราวกับผีเสื้อที่สดใส และสวยงามด้วยเถิด

ขออัลลอฮฺ ทรงโปรดตอบรับจากพวกเราทุกคน โปรดปกป้องอีหม่านของพวกเรา โปรดประทานแก่พวกเราซึ่งความสะดวกง่ายได้ การคุ้มครองป้องกัน ความดีงาม และความเมตตาพิเศษจากพระองค์ด้วยเถิด/อามีน آمين

Suriyon Chonlatee