ความรู้ » ความรู้อิสลาม » การงานตลอดทั้งปี จะถูกนำเสนอต่ออัลลอฮฺ ในเดือนชะอฺบาน

การงานตลอดทั้งปี จะถูกนำเสนอต่ออัลลอฮฺ ในเดือนชะอฺบาน

28 มีนาคม 2020
529   0

การงานตลอดทั้งปี จะถูกนำเสนอต่ออัลลอฮฺ ในเดือนชะอฺบาน

การงานตลอดทั้งปี

จะถูกยกขึ้น (สู่ฟากฟ้า) และถูกนำเสนอต่ออัลลอฮฺ

ในเดือนชะอฺบาน

การงานของสัปดาห์จะถูกนำเสนอต่ออัลลอฮฺ

ในวันจันทร์และวันพฤหัสบดี

การงานของช่วงวันจะถูกนำเสนอต่ออัลลอฮฺ

ในช่วงสุดท้ายของเวลากลางวัน

และการงานของช่วงค่ำคืนจะถูกนำเสนอต่ออัลลอฮฺ

ในช่วงสุดท้ายของเวลากลางคืน

และเมื่ออายุขัยได้สิ้นสุดลง

การงานทั้งหมดจะถูกยกขึ้น

แล้วบันทึกก็จะถูกม้วนพับเก็บไป

– อิมาม อิบนิ ก็อยยิม อัลเญาซียะฮฺ ร่อฮิมะฮุ้ลลอฮฺ –

————–
(ฏ่อรีก อัลฮิจญฺร่อตัยน์ 145)

วันละหนึ่งความคิด