ความรู้ » ความรู้อิสลาม » “ตะวักกัล” มิใช่ “มักง่าย”

“ตะวักกัล” มิใช่ “มักง่าย”

20 มีนาคม 2020
1277   0

#อัลลอฮฺทรงตรัสว่า

“แท้จริงอัลลอฮฺจะไม่ทรงเปลี่ยนแปลงสภาพของชนกลุ่มใด จนกว่าพวกเขาจะเปลี่ยนแปลงสภาพของพวกเขาเอง (ก่อน) เท่านั้น”

(อัรเราะฮฺดุ : 11)

– ชายคนหนึ่งต่อเรือโดยเชื่อมั่นในความรู้ความสามารถของตนเองและเชื่อมั่นว่ามันจะพาเขาข้ามน้ำข้ามทะเลไปยังจุดหมายได้อย่างปลอดภัย

#เขายังไม่ใช่ผู้ศรัทธาที่สมบูรณ์

– ชายคนหนึ่งมุ่งมั่นวิงวอนขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺโดยที่เขาไม่ได้ลงมือขวนขวายพยายามให้ได้มาซึ่งสิ่งนั้นอย่างเต็มกำลังความสามารถ

#การศรัทธาของเขายังไม่ถูกต้อง

– ชายอีกคนหนึ่ง เชื่อมั่นในพลานุภาพแห่งอัลลอฮฺ เขาลงมือต่อเรืออย่างเต็มกำลัง ขอดุอาอฺโดยหวังในความเมตตาและความช่วยเหลือคุ้มครองจากพระเจ้า และเขามอบหมายตะวักกั้ลต่อพระองค์ด้วยความบริสุทธิ์ใจและยำเกรง

#เช่นนั้นแหละคือความศรัทธาที่ถูกต้อง

 

Trust in God, but tie your camel.

ชายคนหนึ่งถามท่านรอซู้ล (ซ.ล.) ว่า :

“โอ้ท่านศาสนทูตแห่งอัลลอฮฺข้าพเจ้าทิ้งอูฐและตะวักกั้ลมอบหมาย (ต่ออัลลอฮฺ) หรือข้าพเจ้าล่ามมันแล้วตะวักกั้ลมอบหมาย (ต่อพระองค์)”

ท่านรอซู้ล (ซ.ล.) ตอบว่า :

“ท่านจงผูกล่ามมันและตะวักกั้ลมอบหมาย (ต่ออัลลอฮฺ) เถิด

-อัลฮาดีษ-
รายงานโดย อัล ติรมีซีย์

ดร.บุ๊ พิศสุวรรณ