ความรู้ » ความรู้อิสลาม » 3 มารยาทอิสลามในการจาม

3 มารยาทอิสลามในการจาม

19 มีนาคม 2020
939   0

3 มารยาทอิสลามในการจาม

ช่วงนี้คนเป็นไข้หวัดกันบ่อย

บางคนก็จามท่ามกลางผู้คน

ทีนี้หากเราจาม หรือคนอื่นจาม

เราควรปฏิบัติตัวอย่างไรบ้าง

1.หากเราจาม ให้เอามือ หรือผ้ามาปิดปากในขณะที่จาม

“ท่านนบีมุฮัมมัด ซ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม เมื่อท่านจะจาม

ท่านจะเอามือหรือผ้าของท่านปิดปากของท่านไว้

และใช้มันกดหรือลดเสียงเอาไว้”

(บันทึกโดยอะห์มัด ติรมิซียฺ และอบูดาวูด)

2.ผู้ที่จาม ควรขอบคุณอัลลอฮฺ ส่วนผู้ที่ได้ยิน ก็ให้กล่าวตอบรับ

ดังหะดีษรายงานจากท่านอบีฮุร็อยเราะห์

จากท่านท่านนบีมุฮัมมัด ซ็อลลัลลอฮุอลัยฮิวะซัลลัม

เมื่อพวกท่านคนใดจาม ก็ให้กล่าวว่า

“อัลฮัมดุลิลลาฮฺ”

(การสรรเสริญเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮฺ)

และพี่น้องของเขาหรือเพื่อนของเขาก็จงกล่าวตอบแก่เขาว่า

“ยัรฮะมุกัลลอฮฺ”

(ขออัลลอฮฺทรงเมตตาท่าน)

แล้วเขา(ผู้จาม)จงกล่าวอีกครั้งว่า

“ยะดีกุมุลลอฮุ วะยุศลิหุบาละกุม”

(ขออัลลอฮฺทรงนำทางท่านและให้ชีวิตของท่านดีขึ้น) ”

(บันทึกโดยอิหม่ามบุคอรียฺ์)

3.หากจามเกินสามครั้ง คนที่ได้ยินก็ไม่ต้องตอบให้เเก่เขาในครั้งที่สี่

จากท่านอบีฮุร็อยเราะห์ ได้กล่าวว่า

ฉันได้ยินท่านนบีมุฮัมมัด ซ็อลลัลลอฮุฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่า

” หากคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกเจ้าได้จาม

คนที่นั่งไกล้ก็จงตอบดุอาอฺเเก่เขา(ว่ายัรฮะมุกัลลอฮฺ)

หากเขาจามเกินสามครั้ง ถือว่านั่นคือเขาเป็นหวัด

ดังนั้นอย่าได้ตอบดุอาอฺเเก่เขาหลังจากครั้งที่สาม”

(บันทึกโดยอาบูดาวูด)

#อัลฮัมดุลิลลาฮฺ

เครดิตเนื้อหาจาก เพจเเนะนำรู้จักอิสลาม