ความรู้ » ความรู้อิสลาม » บุคคลใดที่พอใจกับริสกีอันน้อยนิดที่อัลลอฮฺประทานให้ อัลลอฮ์จะทรงพอใจกับอาม้าลอันน้อยนิดของเขา

บุคคลใดที่พอใจกับริสกีอันน้อยนิดที่อัลลอฮฺประทานให้ อัลลอฮ์จะทรงพอใจกับอาม้าลอันน้อยนิดของเขา

15 มีนาคม 2020
2615   0

บุคคลใดที่พอใจกับริสกีอันน้อยนิดที่อัลลอฮฺประทานให้ อัลลอฮ์จะทรงพอใจกับอาม้าลอันน้อยนิดของเขา

ท่านนบี ซล. กล่าวว่า :

من رضي من الله باليسير من الرزق رضي الله منه بالقليل من العمل

บุคคลใดยินดีพอใจกับปัจจัยยังชีพ(ริสกี)อันน้อยนิดจากอัลลอฮ์ อัลลอฮ์จะทรงยินดีพอใจกับการปฏิบัติ(อามาล)อันน้อยนิดของเขา

อิหม่าม ฆอซาลี รฮ. กล่าวว่า ความพอเพียงกับ ริสกีอันน้อยนิด จะเกิดขึ้นด้วย 5 ประการ ต่อไปนี้ (โดยสรุปคือ)

1. ลดรายจ่าย อย่าใช้เงินเกินความจำเป็น กินอาหารระดับธรรมดา หากตัวคนเดียวเสื้อผ้าชุดเดียวก็เพียงพอแล้ว(แอบตกใจเล็กๆ) มีรายงานจากท่านนบี ซล. ว่า ผู้ที่ใช้จ่ายอย่างพอเหมาะจะไม่ยากจน

2. อย่ากังวลกับอนาคตจนเกินไปหากยังพอมีประทังชีวิต วางใจต่ออัลลอฮ์ว่าพระองค์ทรงรับรองริสกีไว้ในความรับผิดชอบของพระองค์แล้ว แต่ชัยตอนจะชักจูงมนุษย์ให้กังวลกับอนาคตตลอดเวลา

3. ไตร่ตรองให้ดีว่า การพอเพียงกับสิ่งที่เล็กน้อยจนไม่ต้องไปพึ่งพากับผู้คนเป็นศักดิ์ครีที่ยิ่งใหญ่เพียงใด ในขณะที่ความละโมบโลภมากมันผลักดันไปสู่ความตกต่ำของการขอจากผู้คน ท่านนบี ซล. กล่าวว่า ..ศักดิ์ศรีของผู้หนึ่งขึ้นอยู่กับการไม่พึ่งพามนุษย์.. ดังสุภาษิตที่ว่า หากเจ้าไม่พึ่งพาเขาก็เป็นพี่น้องท้องเดียวกับเขา เจ้าบอกความจำเป็นของเจ้าแก่ผู้ใดเจ้าก็เป็นเชลยของเขา และหากเจ้ามีบุญคุณกับใครเจ้าก็คือผู้นำของเขา

4. คิดถึงจุดจบของพวกที่เป็นทาสดุนยาผู้มีฐานะร่ำรวย และความมั่งคั่งของพวกไม่มีศาสนา พร้อมกับคิดถึงบั่นปลายของเหล่านบี และผู้ทรงธรรมทั้งหลาย ตลอดจนวิถีชีวิตของพวกเขา แล้วกลับมาถามตัวเองว่าอยากอยู่ร่วมกับกลุ่มชนไหน

5. ใคร่ครวญถึงบททดสอบต่างๆของทรัพย์สินและอันตรายที่แผงมากับมัน..

..ในยุคที่เศรษฐกิจเป็นแบบนี้ ก็คงต้องใช้ฮะดิษประมาณนี้แหละครับ ประคองตัวประคองหัวใจกันไป..

อาลีคาน ปาทาน