ความรู้ » ความรู้อิสลาม » ผู้ใดรักษาเจ็ดถ้อยคำนี้​ เขาจะมีเกียรติตามทัศนะของอัลลอฮฺ

ผู้ใดรักษาเจ็ดถ้อยคำนี้​ เขาจะมีเกียรติตามทัศนะของอัลลอฮฺ

28 ธันวาคม 2019
2214   0

ผู้ใดรักษาเจ็ดถ้อยคำนี้​ เขาจะมีเกียรติตามทัศนะของอัลลอฮฺและบรรดามะลาอิกะฮฺ​ !! โอย อ.อารีฟีน แสงวิมาน

‘ผู้ใดรักษาเจ็ดถ้อยคำนี้​ เขาจะมีเกียรติตามทัศนะของอัลลอฮฺและบรรดามะลาอิกะฮฺ​ และอัลลอฮฺจะทรงอภัยโทษบรรดาบาปแก่เขาแม้จะเท่าฟองน้ำในทะเลก็ตาม​ และเขาจะพบความหวานชื่นของอีหม่าน​ และการมีชีวิตและการตายของเขาย่อมเป็นสิ่งที่ดีงามสำหรับเขา​แล้ว ก็คือ

1. ขณะที่เขาเริ่มกระทำทุกสิ่ง​ เขาจะกล่าว​ ‘บิสมิลลาฮฺ’

2. เมื่อเสร็จสิ้นจากทุกสิ่งเขาจะกล่าวว่า​ ‘อัลฮัมดุลิลลาฮฺ’

3. เมื่อลิ้นของเขาได้พูดสิ่งไร้สาระและกระทำไม่ดี​ ไม่ว่าจะมากหรือน้อย​ เขาจะกล่าวหลังจากนั้นว่า​ ‘อัสตัฆฟิรุลลอฮฺ’

4. เมื่อเขาต้องการจะกล่าวว่า​ พรุ่งนี้ฉันจะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้​ หลังจากนั้นเขาก็จะกล่าวว่า​ ‘อินชาอัลลอฮฺ’

5. เมื่อสิ่งที่น่ารังเกียจได้มาประเผชิญ​ เขาก็จะกล่าวว่า​ ‘ลาเห้าล่า​วะลากู้วะต้า อิลลาบิลลาฮิลอะลียิลอะซีม’

6. เมื่อบททดสอบมาประสบกับเขาไม่ว่าในตัวเขาหรือทรัพย์สิน​ ไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็ตาม​ เขาก็จะกล่าวว่า​ ‘อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูน’

7. ลิ้นของเขายังคงหมั่นกล่าวในทั้งยามกลางวันและกลางคืนว่า​ ‘ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺ’

:ตัมบีฮุลฆอฟิลีน, อัสสมัรก็อนดีย์, หน้า​ 155.

ที่มา : https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1730170810418989&set=a.318731088229642&type=3&theater