ความรู้ » ความรู้อิสลาม » วิธีละหมาดสุริยุปราคา ตามแนวทางของท่านนบี(ซล)

วิธีละหมาดสุริยุปราคา ตามแนวทางของท่านนบี(ซล)

26 ธันวาคม 2019
153   0

วิธีละหมาดสุริยุปราคา ตามแนวทางของท่านนบี(ซล)

หากว่าอัลลอฮฺทรงประสงค์ให้เป็นจริงตามที่นักดาราศาสตร์ได้คาดคะเนหรือคำนวณไว้ และเนื่องจากนานครั้งกว่าจะเกิ ดสุริยุปราคาในเขตภาคใต้ ถึงแม้ว่าเขตพื้นที่อื่นจะเกิดขึ้นบ่อยครั้งก็ตาม ดังนั้น มาเถิดเรามาร่วมกันสดับฟังและน้อมปฏิบัติตามคำสั่งของท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม

>…فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَقُومُوا فَصَلُّوا<

ความว่า “ดังนั้น เมื่อพวกท่านเห็นสุริยุปราคาหรือจันทรุปราคา ก็จงลุกขึ้นละหมาดสุริยุปราคาหรือจันทรุปราคา”

ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ไม่เพียงแต่สั่งด้วยคำพูด (สุนนะฮฺ เกาลียะฮฺ) เพียงอย่างเดียว แต่ทว่าท่านยังสำทับด้วยลุกขึ้นละหมาดสุริยุปราคาที่เกิดขึ้นในสมัยท่านเพื่อเป็นแบบอย่างด้านการปฏิบัติ (สุนนะฮฺ ฟิอฺลียะฮฺ) เพื่อแสดงให้เห็นถึงวิธีการละหมาดสุริยุปราคาหรือจันทรุปราคาที่ถูกต้องและชัดเจนให้ประชาชาติของท่านได้ยึดปฏิบัติ

ขั้นตอนละหมาดกุซูฟ 2 รอกอัต อ่านเสียงดัง

1- ตักบีร

-อ่านฟาตีฮะห์

-อ่านซูเราะฮฺยาวๆ

-ตักบีร

-รอเกาะอฺนานพอๆ กับอ่านซูเราะฮฺ โดยอ่าน سبحان ربي العظيم (ซุบฮาน่าร็อบบิ้ยั้ลอาซีม)

-ลุกขึ้นยืน โดยกล่าว سمع الله لمن حمده (ซ่ามีอัลลอฮุลิมั้ลฮัมมิดะฮฺ)

-อ่านฟาตีฮะห์ใหม่

-อ่านซูเราะฮฺ

-รอเกาะอฺนานพอๆ กับอ่านซูเราะฮฺ โดยอ่าน سبحان ربي العظيم (ซุบฮาน่าร็อบบิ้ยั้ลอาซีม)

-ลุกขึ้นยืน โดยกล่าว سمع الله لمن حمده (ซ่ามีอัลลอฮุลิมั้ลฮัมมิดะฮฺ)

-ตักบีร

-ซูยุด 2 ครั้ง นานพอๆ กับอ่านซูเราะฮฺ โดยอ่าน سبحان ربي الأعلى (ซุบฮาน่า่ร็อบบิยั้ลอะอฺลา)

2- ตักบีร ขึ้นยืน

-อ่านฟาตีฮะห์

-อ่านซูเราะฮฺสั้นกว่ารอกาอัตแรก

-รอเกาะอฺนานพอๆ กับอ่านซูเราะฮฺ โดยอ่าน سبحان ربي العظيم (ซุบฮาน่าร็อบบิ้ยั้ลอาซีม)

-ลุกขึ้นยืน โดยกล่าว سمع الله لمن حمده (ซ่ามีอัลลอฮุลิมั้ลฮัมมิดะฮฺ)

-อ่านฟาตีฮะห์ใหม่

-อ่านซูเราะฮฺ

-รอเกาะอฺนานพอๆ กับอ่านซูเราะฮฺ โดยอ่าน سبحان ربي العظيم (ซุบฮาน่าร็อบบิ้ยั้ลอาซีม)

-ลุกขึ้นยืน โดยกล่าว سمع الله لمن حمده (ซ่ามีอัลลอฮุลิมั้ลฮัมมิดะฮฺ)

-ตักบีร

-ซูยุด 2 ครั้ง นานพอๆ กับอ่านซูเราะฮฺ โดยอ่าน سبحان ربي الأعلى (ซุบฮาน่า่ร็อบบิยั้ลอะอฺลา)

-นั่งอัตตาฮียาต

-สลาม

แปล https://www.facebook.com/ilyas.assiddiki/posts/771072849694278?fref=nf&pnref=story

วิธีปฏิบัติ https://www.youtube.com/watch?v=4oZtyjAVVTA&feature=share