นิยามของคำว่า”เพื่อนแท้”

ADMIN

#นิยามเพื่อนแท้

…คือคนที่เข้าหาคุณทุกครั้งด้วย
ความจริงใจไร้ผลประโยชน์ใดๆแอบแฝง

…คือคนที่ทำให้คุณยิ้มได้ในยามประสบ
ปัญหาเข้ามาในชีวิต

…คือคนที่มักปรากฏตัวเสมอเมื่อยามที่คุณลำบาก

…คือคนที่ไม่อายที่จะเข้าหาพร้อมสวมกอด
ให้กำลังใจแม้ในนาทีนั้นคุณไม่เหลืออะไรเลย

…คือคนที่ชอบรับฟังเรื่องราวต่างๆของคุณ
ด้วยการใช้หัวใจฟัง…และจะเก็บเรื่องราว
เหล่านั้นเพื่อหาทางแก้…แต่ไม่เอาเรื่องคุณ
ไปนินทาให้ใครฟังแน่

…คือคนที่มักไม่ค่อยปรากฎตัวในยามที่คุณได้ดี

…แต่ในยามที่คุณไม่เหลือใครเขาจะ

เป็นคนแรกที่เข้าหาคุณพร้อมรับฟังปัญหา

ของคุณ…และแนะนำการแก้ปัญหาใช้โดย

ใช้วิธีการแบบอิสลาม…แต่ไม่มีการแนะนำ

โดยการใช้อารมณฺ์โต้ตอบ

เช่น…เมื่อเพื่อนทะเลาะกับคู่ครอง…

ก็จะพยายามหาวิธีที่สวยงามที่สุดใน

หนทางแห่งพระองค์

โดยใช้หลักการประนีประนอม…

ไม่ใช่ยุแหย่ให้เลิกกัน

….คือคนที่ได้คุยกับเขาแล้ว…

ทำให้คุณรู้สึกใกล้ชิดอัลลอฮมากขึ้น

….คือคนที่ไม่เคยอิจฉาคุณแต่จะดีใจเสมอที่เห็นคุณได้ดี

….คือคนที่คุณอยู่ใกล้แล้วรู้สึกดี…สงบ…เย็นใจ

….คือคนที่ไม่เคยพูดจาดูถูกคุณไม่ว่ากับใครๆก็ตาม

….คือคนที่มักช่วยพยุงให้ลุกขึ้นใหม่ ในทุกๆครั้งที่คุณล้ม

….คือคนที่ไม่เคยซ้ำเติมในบททดสอบชีวิตที่คุณได้รับ
…แต่จะคอยปลอบว่า…

ทุกอย่างที่ผ่านมานั้น….มันมีฮิกมะฮในด้านดีเสมอ…

หากทุกครั้งที่ประสบ

นั้นเรารีบเข้าใกล้พระองค์เสมอ

….คือคนที่เจตนาดีต่อคุณเสมอ

…..คือคนที่ให้อภัยคุณเสมอเมื่อคุณมีความผิดพลาด

…..คือคนที่คบกันเพื่ออัลลอฮ…และจากคุณก็เพื่ออัลลอฮเช่นกัน

…..คือคนที่ยอมรับคุณเป็นเพื่อนเสมอ แม้คุณจะจนติดดิน(จากที่เคยร่ำรวย)

…..คือคนที่ทำให้คุณรู้จักอัลลอฮมากขึ้น

และสุดท้ายคือคนที่เข้าหาเพื่อนมนุษย์ทุกคนทุกระดับชั้นด้วยความจริงใจ #ไม่ใช่ดีเฉพาะกับคุณคนเดียว……เพราะคนๆนี้ก็เป็นคนที่อัลลอฮ
รักมากเช่นกัน

มีเพื่อนดีๆจงรักษาไว้….แม้ทางโลกโซเชี่ยล

มีเดียเพราะเขาเป็นหนึ่งในคนที่คอยชักชวน

คุณเข้าสู่สวนสวรรค์ของพระองค์

อยากได้เพื่อนดีๆ

ต้องเริ่มที่ตัวเราก่อนเสมอ

นั่นคือ….#การมีความจริงใจ…..เพราะ

#ความจริงใจ….#คือ…#ประตูของมิตรแท้

หากมีเพื่อนแบบนี้จงรักษาไว้ให้ดี

เพราะนั่นเป็นนิอมัตดีๆที่อัลลอฮ

ประทานให้คุณ…..อินชาอัลลอฮ

***เตือนผมเตือนคุณเพื่ออัลลอฮ***

บทความนัสรุดดีน ทองรินทร์