ทำอย่างไร? เมื่อคุณถูกใส่ร้าย (นินทา)

ADMIN

เมื่อคุณถูกใส่ร้าย (นินทา)

” เมื่อมีใครนินทาใส่ร้ายคุณ หรือเปิดเผยเรื่องราวของคุณออกไปให้ผู้คนรับทราบ”

– จงขอบคุณ ที่คุณมีบางสิ่งที่พวกเขาไม่มี

– จงขอบคุณ ที่ความดีงามทั้งหลายของเขาจะถูกมอบให้แก่คุณ
และความผิดบาปทั้งหลายของคุณจะถูกมอบให้แก่พวกเขา

– จงขอบคุณที่พระผู้ทรงอภิบาลจะเป็นผู้ทรงจัดการกับพวกเขาด้วยวิธี การที่เหมาะสม ขณะเดียวกันพระองค์ก็ได้ประทานความเมตตาแก่คุณอันเกิดจากผลแห่งการงานที่เลว ร้ายของพวกเขา

– จงขอบคุณ ที่คุณมีความพึงพอใจและประสบความสำเร็จ ขณะที่การนินทา การสร้างข่าวลือที่เสียหายของพวกเขา คือสัญญาณของความไม่พึงพอใจและความล้มเหลวของพวกเขา

– จงขอบคุณที่คุณมีบางสิ่งบางอย่างที่ดีกว่าที่จะทำ ขณะที่พวกเขาไม่มีสิ่งใดเลยที่จะทำ ดังนั้นคุณจงเพิ่มพูนผลบุญให้กับตัวเองต่อไป ขณะที่พวกเขาก็สูญเสียต่อไป

– จงขอบคุณที่คุณยุ่งอยู่กับดำเนินชีวิตของคุณให้เกิดความก้าวหน้า ขณะที่ชัยฏอนนำพาพวกเขาไปสู่ความถดถอย ด้วยการหลงลืมการมีชีวิตของพวกเขาเอง

– จงขอบคุณที่คุณไม่ใช่คนที่ชอบปล่อยข่าวลือ คนชอบนินทา ใส่ร้ายผู้อื่น และพึงระวังอย่าปล่อยให้ตัวเองตกต่ำลงไปอยู่ในระดับเดียวกันกับพวกเขาด้วย การข้องเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เสื่อมทรามเช่นนั้น

จงเพิกเฉย อย่าได้ใส่ใจต่อพวกเขา
เพราะพวกเขาไม่คู่ควรต่อการได้รับความรู้สึกใดๆ จากคุณ
ก่อนที่พวกเขาจะเงยหน้าขึ้นมามองดูคุณอีกครั้ง
คุณอาจพบว่า คุณได้ก้าวข้ามผ่านพ้นไปยังระดับขั้นที่พวกเขาไม่เคยคิดฝันต่อตัวเขาเองมา ก่อนก็เป็นได้

.. มันอาจจะทำให้พวกเขาเกลียดชังคุณมากขึ้น
แต่คุณก็ทำอะไรกับมันไม่ได้อยู่ดี นอกจากการวิงวอนขอดุอาอฺ
ด้วยความเมตตาให้พวกเขาได้พบกับหนทางที่เที่ยงตรง
อันนำทางพวกเขาไปสู่ความสำเร็จ

โดย : มุฟตี อิสมาอีล เม็งกฺ
เครดิต : Somchart Kaweekate