บางครั้งคนเงียบเขารู้ทุกอย่าง..แต่เขาเลือกที่จะไม่พูด..

ADMIN

บางครั้งคนเงียบเขารู้ทุกอย่าง..แต่เขาเลือกที่จะไม่พูด..

คน .. ที .. โดน .. “ เอาเปรียบ ” ..
แต่เลือก .. ที่จะ .. “ นิ่ง ” .. ไม่ .. โวยวาย ..
อย่า .. คิดว่า .. เขา .. “ รู้ไม่ทัน ” ..

.. ผ่าน .. โลกดุนยา .. มาถึง .. จุดนี้ .. ได้ ..

เชื่อเถอะ..!
ไม่มี .. ใคร .. “ โง่ ” .. กว่า .. ใคร ..

.. อัลลอฮฺ .. ทรงสร้าง .. ให้มี ..
สมอง .. สติปัญญา …
ความคิด .. ความรู้สึก .. เท่ากัน ..

แต่ที่ .. ต่าง .. คือ .. “ จิตใจ ” ..

.. บางคน .. เลือก .. ที่จะ .. ไม่พูด ..
เพราะ .. ไม่อยาก .. “ ฉีกหน้า ” ..

บางคน .. เลือก .. ที่จะ .. มองข้าม ..
เพราะ .. ไม่อยาก .. “ คิดเยอะ ” ..

บางคน .. เลือก .. ที่จะ .. “ ยอม ” ..
เพราะ .. ไม่อยาก .. แย่งชิง ..

.. คน .. ที่มี .. ” อิหม่าน ” ..
.. คน .. ที่มี .. “ จิตใจสูงส่ง ” ..

จะ .. รู้สึก .. ว่า .. “ เสียสละ ” ..
คือ .. “ ความสุข ” .. ที่ .. ยิ่งใหญ่ ..

และ .. ได้ .. เรียนรู้ .. “ สันดาน ” .. คน ..

.. ตอบแทน .. “ ความโลภ ” ..
.. ด้วยการ .. “ ให้ ” ..

.. อาจ .. จะดู .. “ ไม่ฉลาด ” ..
แต่ .. “ น่ารังเกียจ ” .. น้อยกว่า ..

.. “ คนฉลาด ” .. ที่ .. เห็นแก่ตัว ..

.. อัลฮัมดุลิ้ลละฮฺ ..

อ่านวันละนิด จิตแจ่มใส โดย ลาลาโต

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook