ข่าว » ข่าวประจำวัน » ประกาศจุฬาราชมนตรี วันอีฏิ้ลอัฏฮา ฮ.1440 ตรงกับวันที่ 11 สิงหาคม 2562

ประกาศจุฬาราชมนตรี วันอีฏิ้ลอัฏฮา ฮ.1440 ตรงกับวันที่ 11 สิงหาคม 2562

1 สิงหาคม 2019
1254   0

ตามที่จุฬาราชมนตรีได้ประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศให้ดูดวงจันทร์ในวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 เพื่อกําหนดวันที่ 1 เดือนซุ้ลฮิจญะฮฺ ฮ.ศ.1440 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าแล้ว

ผลปรากฎว่ามีผู้พบเห็นดวงจันทร์

จุฬาราชมนตรี อ.อาศิส พิทักษ์คุมพล จึงประกาศว่าวันทื่ 1 เดือนซุ้ลฮิจญะหฺ ตรงกับวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม และวันอีฏิ้ลอัฏฮา ฮ.1440 ตรงกับวันที่ 11 สิงหาคม 62 จึงแจ้งมายังพี่น้องมุสลิมไทยได้ทราบและจะได้ปฏิบัติศาสนกิจโดยพร้อมเพรียงกัน

สำนักจุฬาราชมนตรี