การโต้เถียงเอาชนะ เป็นเหตุให้วันที่แน่นอนของลัยละตุ้ลก็อดรฺถูกนำกลับไป

ADMIN

การโต้เถียงเอาชนะ เป็นเหตุให้วันที่แน่นอนของลัยละตุ้ลก็อดรฺถูกนำกลับไป

จากอุบาดะฮิ บินอัศซอมิต (รอฏิยัลลอฮุอันฮุ) เล่าว่า ครั้งหนึ่งท่านนบี (ซ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ได้ออกมาเพื่อจะบอกกับพวกเราถึงคืนอัลก็อดรฺ แต่ขณะนั้นมีคนสองคนจากบรรดามุสลิมกำลังโต้แย้งกัน ด้วยเหตุนี้ท่านจึงกล่าวว่า “ฉันออกมาก็เพื่อจะบอกกับพวกเจ้าถึงกำหนดคืนอัลก็อรฺ แต่เพราะเหตุว่ามีบุคคลนั้นกับบุคคลนั้นกำลังโต้เถียงกันอยู่ คืนที่แน่นอนจึงได้ถูกนำกลับไป บางทีกรณีนี้อาจจะเป็นการดีสำหรับพวกเจ้า ดังนั้น จงแสวงหาคืนอัลก็อดรฺ ในคืนที่เก้า ที่เจ็ด และที่ห้า”

มีสามประเด็นสำคัญที่อ้างถึงในฮะดีษนี้ซึ่งควรสนใจเป็นพิเศษ

ประเด็นแรก ซึ่งสำคัญที่สุดคือ การทะเลาะกัน ซึ่งเป็นสิ่งร้ายแรงถึงขนาดว่าทำให้เวลาที่แน่นอนของคืนอัลก็อดรฺต้องถูกยกขึ้นไปตลอดกาล ไม่เพียงเท่านั้น การทะเลาะกันยังเป็นเหตุของการถูกตัดบะรอกะฮฺต่างๆ อย่างถาวร ครั้งหนึ่งท่านร่อซู้ล (ซ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ได้สอบถามบรรดาซอฮาะบะฮฺว่า “จะเอาไหมฉันจะบอกกับพวกท่านถึงกิจกรรมบางอย่าง ที่ดีกว่าการละหมาด การถือศีลอด และการบริจาคทาน” พวกเขาตอบว่า “แน่นอน” ท่านรอซูล (ซ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) จึงกล่าวว่า “การรักษาความสัมพันธอันดีระหว่างกันเป็นสิ่งที่ดีเลิศที่สุด ส่วนการทะเลาะกันนั้นเป็นเครื่องมือขจัดศาสนาทิ้ง เหมือนกับมีดโกนที่ขจัดผมออกจากศรีษะภายในพริบตาเดียว การทะเลาะกันก็เช่นกัน จะขจัดศาสนาออกจากผู้หนึ่งอย่างรวดเร็วที่สุด” เรื่องนี้ไม่ต้องคำนึงถึงคนที่ไม่มีศาสนา แม้ในหมู่พวกเราที่ดูเป็นผู้เคร่งครัดในศาสนาอย่างดีเยี่ยมและทำซิกิดรฺ์อยู่เป็นประจำก็ตกเป็นเหยื่อของการโต้เถียงและการต่อสู้กันได้ ดังนั้นต้องไตร่ตรองคำพูดของท่านรอซูล (ซ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม) ให้ถี่ถ้วนนำมาเปรียบเทียบกับศสาสนาของเราซึ่งจะพบว่าไม่มีใครยอมใครเลยเพื่อการปรองดอง เพราะความยโส..

คุณค่ารอมฏอน : คืนอัลก็อดรฺ

หนังสือฟาฏอเอลอาม้าล

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook