ผู้ใดถือศีลอด 1 วัน เพื่ออัลลอฮฺ อัลลอฮฺจะให้ใบหน้าของเขา ห่างไกลไฟนรกถึง 70 ปี

ADMIN

ผู้ใดถือศีลอดเพื่ออัลลอฮฺ 1 วัน อัลลอฮฺจะทรงให้ใบหน้าของเขา ห่างไกลไฟนรกถึง 70 ปี

หะดีษ ท่านนบี ซ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้กล่าวว่า

” ผู้ใดถือศีลอดเพื่ออัลลอฮ.1 วัน อัลลอฮ.จะทรงให้ใบหน้าของเขา ห่างไกลไฟนรกถึง 70 ปี ”
มุสลิม

จากหะดีษบทนี้ท่านนบีสอนพวกเราให้รู้ว่า การตอบแทนจาก อัลลอฮ.ให้กับผู้ศรัทธาที่ถือศีลอดนั้น เป็นสิทธิของพระองค?แต่เพียงผู้เดียว นอกจากที่พระองค์ทรงให้สิทธิในการเข้าสวนสวรรค์ผ่านทางประตูอัรรอยยานแล้ว พระองค์ยังทรงปลดเปลื่องบาปจนกว่าจะหมด และพระองค์ยังทรงให้ผู้ศรัทธาที่ถือศีลอดแค่เพียงหนึ่งวันเพื่อพระองค์ ได้พ้นห่างจากไฟนรกถึงเจ็ดสิบปี และตลอดชีวิตของผู้ศรัทธาย่อมถือศีลอดมากกว่าหนึ่งวัน นั่นหมายถึงไฟนรกจะไม่ถึงตัวผู้ศรัทธาที่ถือศีลอดเพื่ออัลลอฮ.

ก็ฝากพี่น้องไว้ว่า การตอบแทนจาก อัลลอฮ.ที่มีให้กับผู้ที่ถือศีลอดมีอย่างมากมาย จนประเมินค่าไม่ได้ ดังนั้นการที่เดือนรอมฎอนเข้ามาเยือนเราแล้ว อย่ารอที่จะปฏิบัคิศาสนกิจเพื่ออัลลอฮ. โดยเฉพาะการถือศีลอด เพราะเราไม่รู้ว่าในเดือนรอมฎอนต่อไป เราจะมีโอกาสได้พบอีกหรือไม่ เมื่อเรามีโอกาสแล้ว ก็อย่าได้ละทิ้งหรือปล่อยให้โอกาสนั้นผ่านไปโดยที่เราไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยน่ะครับ อินชาอัลลอฮ.

ของฝากยามเช้า…ครูอาลี

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook