อ่าน 10 ครั้งหลังละหมาดซุบฮิ อัลลอฮฺจะปกป้องจากชัยฏอนและทุกสิ่งที่เขาไม่ชอบ

ADMIN

อ่าน 10 ครั้งหลังละหมาดซุบฮิ อัลลอฮฺจะปกป้องจากชัยฏอนและทุกสิ่งที่เขาไม่ชอบ

รายงานจากท่านอบู ซัร (ร่อดียั้ลลอฮู่ อันฮฺ) ว่า แท้จริงท่านร่อซูลุ้ลลอฮฺ (ซล) ได้กล่าวว่า : บุคคลใดกล่าวกะลิมะฮฺต่อไปนี้ 10 ครั้ง หลังละหมาดซุบฮิก่อนพูดคำใด ๆ ออกมา อีกริวายะฮฺหนึ่งบอกว่า อ่าน 10 ครั้ง หลังละหมาดอัศริด้วย ในขณะที่เขากำลังอยู่ในท่านั่งละหมาด เขาจะถูกบันทึกความดีให้ 10 ความดี, บาปจะถูกลบ 10 บาป จะได้รับการเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้น 10 ขั้น และในวันนั้นทั้งวัน เขาจะถูกปกปักรักษาจากทุก ๆ สิ่งที่เขาไม่ชอบ กะลิมะฮฺนี้จะป้องกันเขาจากชัยตอน และในวันนั้นจะไม่มีบาปใด ๆ ทำให้เขาวิบัติได้ เว้นแต่ชิริกเท่านั้น ในอีกริวายะฮฺหนึ่งมีเนื้อความว่า ทุก ๆ ครั้งที่เขาอ่านกะลิมะฮฺนี้ จะได้รับผลบุญของการปล่อยทาสหนึ่งคน และการกล่าวกะลิมะฮฺเหล่านี้หลังละหมาดอัศริ เขาก็จะได้ผลบุญดังกล่าวในคืนนั้นซึ่งเขาก็จะได้รับผลบุญตลอดทั้งวัน เมื่อเขากล่าวกะลิมะฮฺนี้หลังละหมาดซุบฮิ (กะลิมะฮฺเหล่านั้น คือ)

﴾ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ، وَحْــــدَهُ لاَ شَــرِيْكَ لَهُ ، لَهُ الْـمـُـلْـكُ ، وَلَهُ الْـحَـمــْدُ يُـحْـيـــِي وَ يُـمِيْتُ ، وَهُــوَ عَـلَى كُلِّ شَــيْءٍ قَـــدِيرٌ ﴿

คำอ่าน : “ลาอิลาฮาอิ้ลลั้ลลอฮุวะฮฺดะฮูลาชารีก้าละฮฺ ล่าฮุ้ลมุ้ลกุ้ ว่าล่าฮุ้ลฮัมดู้ ยุฮฺยี ว่ายุ้มีตู้ ว่าฮุ้ว่า อาลากุ้ลลี่ฉัยอินก่อดีร”

อีกริวายะฮฺหนึ่งมีคำว่า ﴾ بِيَدِهِ الـْخَــيْرُ “บิย่าดิฮิ้ลคอยรู่” ﴾ แทนคำว่า﴿ يُـحْـيـــِي وَ يُـمِيْتُ “ยุฮฺยี ว่ายู้มีต” ﴿

ความว่า “ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ ทรงหนึ่งเดียวทั้งในด้านซาตและศิฟาต, ไม่มีผู้ใดเป็นภาคีกับพระองค์, อำนาจการปกครองทั้งหมด ทั้งดุนยาและอาคิเราะฮฺเป็นของพระองค์, ความดีทั้งหมดอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ และการสรรเสริมทั้งมวลเป็นสิทธิของพระองค์, พระองค์เป็นผู้ทรงทำให้เป็น, พระองค์เป็นผู้ทรงทำให้ตาย และทรงมีความสามารถเหนือทุกสิ่ง”
{ติรมีซี, อม่าลุ้ลเยามิวั้ลลัยละหฺ}

มุนตะค้อบฮะดีษ

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook