เยี่ยมชม “มัสยิดในหลวง” แห่งเดียวในไทย ที่ชาวมาเลเซียกล่าวขานว่าชีวิตนี้ต้องมาละหมาดซักครั้ง

ADMIN

มัสยิดบูเก็ตตันหยง หรือมัสยิดเขาตันหยง ที่เราเห็นสีเขียวสดใสที่ตั้งตระหง่านอยู่บนเนื้อที่ 1 ไร่ 2 งาน ในพื้นที่ ม.4 บ้านเขาตันหยง ต.กะลุวอเหนือ อ.เมืองนราธิวาส เป็น1 ในจำนวน 3,722 มัสยิดที่มีอยู่ทั่วประเทศ ที่ใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีละหมาดของพี่น้องชาวไทยมุสลิม ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มักเรียกติดปากกันมาตั้งแต่ในสมัยอดีต ว่า มัสยิดในหลวง หรือ มัสยิดรายอ คำว่า รายอเป็นคำที่ชาวไทยมุสลิมเรียกสรรพนาม ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ความเป็นมาของมัสยิดในหลวง หรือ มัสยิดรายอแห่งนี้นั้น เราต้องย้อนอดีตไปเมื่อ ปี พ.ศ. 2515 จากภาพถ่ายสีขาวดำที่ยังมีหลงเหลือให้เห็นจากโทรศัพท์มือถือ ของนายสูไฮมี มะเกะ โต๊ะอิหม่ามมัสยิดบูเก็ตตันหยงคนปัจจุบัน ที่ได้รับการยอมรับจากชาวบ้านให้สืบทอดต่อจากนายหะยีนาหวัน รอตันหยง ซึ่งเป็นปู่และเป็นโต๊ะอิหม่ามคนแรกของมัสยิดในหลวง หรือ มัสยิดรายอ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จมาประทับที่บริเวณชายหาดครั้งแรกที่หมู่บ้านแห่งนี้ ซึ่งปัจจุบันคือเขตพระราชฐานชั้นกลาง พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ ภาพถ่ายที่นายหยีนาหวัน รับมอบเงินพระราชทานจากพระหัตถ์ และภาพถ่ายที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จมัสยิดบูเก็ตตันหยง หรือ มัสยิดรายอ ครั้นสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2528 โดยมีชาวบ้านมารอรับเสด็จเป็นจำนวนมาก

นายสูไฮมี มะเกะ โต๊ะอิหม่ามมัสยิดบูเก็ตตันหยง บอกว่า สมัยก่อนเรามีมัสยิดเก่าแก่ซึ่งเป็นเรือนไม้ พอพระองค์มาสร้างพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ เมื่อปี 2515 ชาวบ้านและคุณปู่ได้ถวายที่ดินกับพระองค์ เพื่อที่สร้างพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ ชาวบ้านจึงได้ยกมัสยิดเรือนไม้เก่ามาวางที่มัสยิดแห่งนี้ จากประชากรที่มีจำนวนมากมัสยิดที่ยกมามันคับแคบจึงได้สร้างเป็นมัสยิดคอนกรีตขึ้นที่เห็นในปัจจุบันนี้ พระองค์ก็ได้ทรงมีพระกระแสรับสั่งถามว่าขาดเท่าไรนี่คือความเป็นมา จนกระทั่งในวันนั้นพระองค์ได้เสด็จยังพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ครั้งแรก ได้พระราชทานเงินส่วนพระองค์จำนวน 300,000บาท ก็เลยได้สร้างอาคารแห่งนี้ หลังจากนั้นพระองค์ก็ได้มาพระราชทานทุกครั้งที่เสด็จ ซึ่งเรามีข้อมูลอยู่เป็นแสนสองแสนต่อปี จนกระทั่งว่ามัสยิดแห่งนี้เสร็จสมบูรณ์จากงบประมาณส่วนพระองค์ ชาวบ้านที่นี่คนในละแวก 3 จังหวัด 4 จังหวัดนี้ เป็นที่รู้จักว่า มัสยิดแห่งนี้มัสยิดเขาตันหยงคือมัสยิดรายอ

นอกจากนี้แล้วมัสยิดในหลวง หรือ มัสยิดรายอแห่งนี้ นอกจากจะเป็นที่รู้จักของคนไทยแล้ว ยังเลื่องลือเป็นที่รู้จักดีของชาวมาเลเซีย ซึ่งทุกคนเมื่อมีโอกาสเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ จ.นราธิวาส หรือจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งการเดินทางมาเยี่ยมเครือญาติแล้ว มักจะถือโอกาสและเลือกประกอบพิธีละหมาดที่มัสยิดแห่งนี้ให้ได้ครั้งหนึ่งในชีวิต เพราะเชื่อว่าการประกอบพิธีละหมาดแห่งนี้ จะเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว

นายสูไฮมี กล่าวอีกด้วยว่า มาเลเซียก็เช่นกันมุขมนตรีหัวหน้าส่วนราชการผู้หลักผู้ใหญ่ของมาเลเซีย ถ้ามีกิจกรรมระหว่างประเทศถ้าเลือกละหมาดจะละหมาดที่มัสยิดแห่งนี้โดยตลอด เพราะผู้ใหญ่ทางโน้นเขาถือว่าเป็นสิริมงคล อย่างไรก็ตามจากพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งถือว่าเป็นผู้ก่อสร้างมัสยิดแห่งนี้ ชาวบ้านทุกคนใช้มัสยิดแห่งนี้เป็นสัญลักษณ์ของความกลมเกลียว รู้รักสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และใช้เป็นสัญลักษณ์ในการดำรงชีวิตตามรอยเบื้องพระยุคลบาทเสมอมา

ที่มา: www.matichon.co.th

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook