ชวนกันไปเที่ยวประเทศกูยาน่า มัสยิด 150 แห่ง รัฐบาลรับรอง

ADMIN

ถึงแม้อิสลามจะเริ่มขึ้นในดินแดนที่ปัจจุบันคือ ราชอาณาจักรซาอุดี้ อาระเบีย แต่ศาสนาอิสลามได้แผ่ขยายไปในพื้นที่ที่นอกเหนือจากดินแดนต้นกำเนิด มุสลิมมีความแตกต่างหลากหลายในหนทางต่างๆ กัน

มีเพียงไม่กี่ภูมิภาคในโลกที่จะมีประชากรเป็นชาวคริสเตียนมากกว่าในแถบลาตินอเมริกา แต่ในพื้นที่หนึ่งที่อยู่ระหว่างประเทศบราซิล กับเวเนซูเอล่า กลับมีประเทศเล็กๆ ซึ่งมีประชากรที่เป็นชาวคริสเตียนไม่ถึง 60 % อีก 40 % ที่เหลือเป็นชาวฮินดู และมุสลิม ประเทศนี้คือ กูยาน่า ซึ่งมีประชากรทั้งประเทศไม่ถึง 1 ล้านคน ที่น่าสังเกตอีกประการหนึ่งเกี่ยวกับประเทศนี้ก็คือ ประชากรพูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ไม่ใช่ภาษาสเปนเหมือนประเทศในภูมิภาคเดียวกัน เหตุผลคือ กูยาน่า เป็นเมืองขึ้นของอังกฤษจนถึงปี 1966 ชาวกูยานีสจึงไม่เหมือนกับชาวอเมริกาใต้ทั่วๆ ไป

ในยุคอาณานิคม มีการนำชาวฟูลา (Fula) มาใช้เป็นแรงงานทาสในกูยาน่า ชาวฟูลากระจายอยู่ทั่วไปในหลายประเทศแถบแอฟริกาตะวันตก กูยาน่า รู้จักและสัมพันธ์กับอิสลามผ่านชาวฟูลาเหล่านี้ น่าเสียดายที่บรรดาทาสชาวฟูลาไม่อาจปฏิบัติศาสนกิจได้โดยสันติ พวกเขาถูกพรากอัตตลักษณ์ในส่วนนี้ไปจากรุ่นสู่รุ่น ส่วนที่เหลือให้รำลึกถึงประวัติศาสตร์ช่วงนี้ คือ ชาวมุสลิมในกูยาน่า ยังคงถูกเรียกว่า ฟูลา

การไหลบ่าของมุสลิมเข้ามายังกูยาน่ารอบที่ 2 เริ่มขึ้นในปี 1838 ขณะนั้นกูยานาเพิ่งเริ่มเป็นอาณานิคมของอังกฤษ ชาวอังกฤษมองหาคนงานในอาณานิคมอีกแห่งหนึ่ง คือ อินเดีย ให้มาทำงานในกูยาน่า ในอีก 80 ปีต่อมา ประชาชนเกือบ 250,000 คน ถูกขนถ่ายจากบริเวณพื้นที่พรมแดนของอินเดียไปทำงานยังกูยาน่า ซึ่งคนส่วนมากในจำนวนนั้นมีเชื้อสายอัฟกัน ดังนั้น ผู้อยู่อาศัยในกูยาน่าในช่วงนั้นจึงพูดภาษาอุรดูเป็นหลัก และร้อยละ 84 เป็นชาวฮินดู และ ร้อยละ 16 เป็นมุสลิม

ปัจจุบัน พวกเขาอยู่ร่วมกันอย่างสันติ แต่ไม่แน่ชัดว่าชาวกูยาน่าที่เป็นมุสลิมมีจำนวนเท่าใด โดยมีการคาดการณ์ว่าน่าจะอยู่ระหว่าง 7 – 10 %

ประเทศกูยาน่า มีมัสยิดประมาณ 150 แห่ง อิสลามเป็นศาสนาที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาล โดยมีการประกาศให้วันอีดิ้ลอัฎฮา และวันเฉลิมฉลองเมาลิดิ้ลนะบี เป็นวันหยุดประจำชาติ

South American Muslim communities: Muslims in Guyana

http://www.muslimvillage.com

ที่มา:ทางนำ

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook