รูปร่างลักษณะของท่านนบีมูฮำหมัด(ซล)

ADMIN

รูปร่างลักษณะของท่านนบีมูฮำหมัด(ซล)

1. เส้นผม

– ไม่หยิกหรือหยอย ไม่เหยียดตรง ผมหยักศกสีน้ำตาลดำ (อนัส บิน มาลิก)

– ผมดกถึงติ่งหู บางทีประบ่าท่านมักหวีแสกกลาง (หะซันอิบนุอลี)

– ผมของท่านยาวมาถึงครึ่งหูทั้งสองข้าง (อนัส บิน มาลิก)

– เส้นผมของท่านนุ่มสลวย (ฮินดฺ บิน อบีฮาละฮฺ)

– ท่านนบีเริ่มหวีผมจากด้านขวา (อาอิชะฮฺ)

– ผมหงอกของท่านมีประมาณ 20 เส้น (อับดุลลอฮฺ อิบนุ อัลมุฆอฟฟัล)

– จอนของท่านยาว (อลี บิน อบีฏอลิบ)

– ท่านเคยย้อมผมเป็นบางครั้ง (อิมามนาวาวี)

– ศีรษะใหญ่แต่รูปสวยงาม (ฮินดฺ บิน อบีฮาละฮฺ)

2. ศีรษะ

– ศีรษะโตและกระดูกท้ายทอยใหญ่ (อลี อิบนุ อบีฏอลิบ)

3. ใบหน้า

– มีรายงานหลากหลายถึงลักษณะใบหน้าอันมีเกียรติของท่าน เช่น ท่านมีใบหน้าที่สวยที่สุด (อัลบะรออฺ และอนัส)

– หน้าผากกว้าง คิ้วบางทั้งสองข้าง บางจรดปลายตา

– ใบหน้าเปล่งประกายประหนึ่งจันทร์เพ็ญ (ฮินดฺ บิน อบีฮาละฮฺ)

– ใบหน้ากลมประหนึ่งดวงจันทร์ (บะรออฺ บิน อาซิบ)

– ใบหน้าไม่ได้กลมเสียทีเดียวแต่ค่อนข้างกลม (อลี บิน อบีฏอลิบ)

– ใบหน้าของท่านสวยงามสง่า ยิ่งกว่าจันทร์เพ็ญ (ญาบีร อิบนุ สะมุเราะฮฺ)

– หน้าผากกว้าง (อัตติรมีซี)

– ลูกคางของท่านสวยที่สุด (อัดดาอฺ บิน คอลิด)

– ดูเหมือนมีรังสีเปล่งปลั่งออกจากใบหน้าของท่าน บางคนเปรียบเหมือนดวงอาทิตย์ บ้างเปรียบเหมือนดวงจันทร์เต็มดวง บ้างเปรียบดั่งประกายดาบในแสงตะวัน (อิบนุ กะษีร)

4. ผิวพรรณ

– ไม่ได้ขาวแบบฝุ่น และคล้ำแบบช็อกโกแลต แต่ผสมกันค่อนไปทางขาวมากกว่า (อนัส)

– ขาวอมแดง (อลี)

– ผิวขาวราวกับถูกทำมาจากเงิน (อบูฮุรอยเราะฮฺ)

– ผิวขาว แต่ดูแล้วมีสุขภาพดี (อบูฏฟัยลฺ)

– ขาวและมีรัศมีเปล่งประกาย (ฮินดฺ บิน อบีฮาละฮฺ)

– ขาวอมแดง และอารมณ์ดี (สะอีด อัลยุร็อยซี)

– ผิวหน้าของท่านขาวเจือด้วยสีน้ำตาลแกมแดงร่างกายส่วนอื่น ๆ เป็นสีขาวราวกับแท่งเงิน (อิบนุ กะษีร)

5. ดวงตา

– ตาดำขลับ มีขนตายาว แก้วตาดำสนิท (อบี บิน อบีฏอลิบ)

– ดวงตาออกสีน้ำตาลอ่อน (ญาบิรฺ อิบนุ สะมุเราะฮฺ)

– ปกติจะมองพื้นดินมากกว่ามองฟ้า (หะซัน อิบนุ อลี)

– ดวงตาโต เรียวยาว (ญาบิร อิบนุ สะมุเราะฮฺ)

– ท่านนบีจะใส่ยาทาตาทุกคืน ก่อนเข้านอน ข้างละ 3 ครั้ง (อิบนุ อับบาส)

– ดวงตาดำสนิท คิ้วงอน (อลี อิบนุ อบีฏอลิบ)

– ท่านใส่ยาทาตาด้วย “อิษมิต” (อิบนุ อับบาส)

(อิษมิต หมายถึง หินแร่สำหรับทาตา บดเป็นผงสีดำหรือน้ำเงินเข้ม ใช้แต้มขอบตา)

– ดวงตากลมโตเต็มไปด้วยแววครุ่นคิดและเป็นประกาย ดวงตาดำมาก คิ้วใหญ่และโค้งมาต่อกัน ขนตาดำยาว (อิบนุ กะษีร)

6. จมูก

– จมูกโด่ง ปลายสูงของจมูกจะมีรัศมี จนผู้ที่ไม่สนใจมักคิดว่าท่านเป็นคนจมูกยาว (ฮินดฺ บิน อบีฮาละฮฺ)

– สันจมูกคางบาง (ญาบิรฺ บิน สะมุเราะฮฺ)

– จมูกงดงามเป็นสัน งามสง่า งุ้มน้อย ๆ ดูงดงามได้สัดส่วนอย่างสมบูรณ์ (อิบนุ กะษีร)

7. ปาก

– ปากกว้างซึ่งหมายถึงปากค่อนข้างใหญ่ (ญาบิร บิน สะมุเราะฮฺ)

– กว้างพองาม (ฮินดฺ บิน อบีฮาละฮฺ)

8. ฟัน

– ฟันห่าง (เป็นระเบียบไม่ซ้อนกัน) (ฮินดฺ บิน อบีฮาละฮฺ)

– มีฟันห่างสองซี่ เวลาพูดจะเห็นประหนึ่งรัศมีออกจากไรฟันทั้งสอง (อิบนุ อับบาส)

– ฟันเล็ก และมีประกายเรียงกันอย่างสวยงาม (อิบนุ อับบาส)

– เมื่อท่านพูดจะมีประกายออกมาจากฟันของท่าน (อนัส)

9. เครา

– ดกและหนา (ฮินดฺ บิน อบีฮาละฮฺ)

10. คอ

– คอมั่นคงเสมือนคอกาน้ำ กระดูกต้นคอใหญ่ สีผิวที่ลำคอของท่านขาวแบบมีอำนาจ ประหนึ่งสีเงินและงดงามมาก (หะซัน บิน อลี)

– ก้านคอของท่านประหนึ่งภาพหินอ่อนอันงดงามในแผ่นดินอันบริสุทธิ์ (ฮินดฺ บิน อบีฮาละฮฺ)

– คอของท่านงามระหง (อิบนุ กะษีร)

11. ไหล่

– ไหล่ผึ่ง (บัรรอฮฺ อิบนุ อาชิบ)

– ไหล่ผาย ขนที่หน้าอกยาว (อบี บิน อบีฏอลิบ)

12. หน้าอก

– อกผายกว้าง ท้องและหน้าอกระดับเดียวกัน จากต้นคอถึงสะดือ มีเส้นขนเป็นทาง เต้านมและหน้าท้องท่านสะอาดเปล่าเปลือย (ฮินดฺ บิน อบีฮาละฮฺ)

13. ข้อศอกและมือ

– ข้อศอกทั้งสองข้ามมีขนขึ้น ข้อมือยาว ฝ่ามือกว้างอวบ ปลายนิ้วเรียวยาว ฐานเล็บยาว (ฮินดฺ บิน อบีฮาละฮฺ)

– มือของท่านนุ่มยิ่งกว่าผ้าไหมทั้งชนิดหนาหรือบางเสียอีก (อนัส)

14. เท้า

– ฝ่าเท้าหนา ปลายนิ้วเรียวยาว อุ้งเท้าทั้งสองข้างเว้า (ไม่แนบพื้น)

– เท้าตรง น้ำไหลผ่านจากเท้าทั้งสองข้างได้ (ฮินดฺ บิน อบีฮาละฮฺ)

– ส้นเท้าบาง (มีเนื้อน้อย) (ญาบิรฺ บิน สะมุเราะฮฺ)

15. เครื่องหมายการเป็นนบี

– อยู่ระหว่างไหล่ทั้งสองของท่าน มีขนาดเท่ากระดุมของกระโจม (ชาอิบ บิน ยะซีด)

– เป็นปุ่มสีแดงเท่าไข่นกพิราบ (ญาบิรฺ บิน สะมุเราะฮฺ)

– อยู่ระหว่างไหล่ค่อนไปทางเนินไหล่ด้านซ้าย ปูดขึ้นมาเหมือนกำมือมีปุ่มเล็ก ๆ อยู่บนนั้นคล้ายเม็ดที่งอกขึ้นมา (อับดุลลอฮฺ บิน ชัรฺญิส)

16. เรือนร่างทั่วไปของท่าน

– ท่านนบีมีร่างกายใหญ่มั่นคง สัดส่วนสูงกว่าคนระดับปานกลาง เตี้ยกว่าคนที่สูงโย่ง ผิวกายส่วนที่สวมเสื้อผ้าผ่องขาว (ฮินดฺ บิน อบีฮาละฮฺ)

– ท่านเป็นผู้ที่มีทรวดทรงงดงามที่สุด ไม่สูงเกินไป ไม่เตี้ยเกินไป (อนัส)

– ท่านมีร่างกายสมส่วน ไหล่กว้าง ค่อนข้างสูง ท่ามกลางคนทั่วไปจะมองดูว่าท่านสูงกว่า (อัลบัรฺรออฺ บิน อาซิบ)

– ท่านนบีไม่อ้วนและไม่ผอมจนเกินไป ร่างกายสมส่วน กระดูกใหญ่และแข็งแรง (ฮินดฺ บิน อบีฮาละฮฺ)

– ร่างกายของท่านไม่อ้วน (อลี บิน อบีฏอลิบ)

– ท่านไม่ลงพุง (อุมมี มาบัด)

– แม้ว่าท่านจะยากจนและอดอยาก แต่ท่านก็เข้มแข็งและสุขภาพดีกว่าคนที่มีอาหารการกินเพียบพร้อม (อัลมะวาฮิบ)

– ฉันไม่เคยเห็นใครที่กล้าหาญและอดทนเข้มแข็ง ยิ่งไปกว่ารอซูลุลลอฮฺ (อิบนิ อุมมัรฺ)

⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊⚊

?(จากหนังสือ : แฟ้มบันทึกชีวประวัติอันทรงเกียรติ มุหัมมัด มหาศาสดาแห่งโลก)

✒มันศูร อับดุลลอฮฺ