นักวิทย์ค้นพบ การถือศิลอด กระตุ้นการเกิดสเตมเซลต่อสู้มะเร็ง

ADMIN

นักวิทยาศาสตร์พบว่าการถือศิลอดนั้น เป็นสิ่งที่กระตุ้น การเกิดใหม่ของสเตมเซล (Stem Cell) และต่อสู้กับเซลมะเร็ง

ซาลาดิน แปลและเรียบเรียง

นักวิทยาศาสตร์พบว่าการถือศีลอดนั้น เป็นสิ่งที่กระตุ้น การเกิดใหม่ของสเตมเซล (Stem Cell) และต่อสู้กับเซลมะเร็ง

ในหลายๆการรักษาในรูปแบบแผนโบราณนั้นได้ถูกพิสูจณ์ว่ามีประสิทธิภาพ ในหลากหลายทาง. เราพึ่งโพสต์บทความที่เกี่ยวกับการทำสมาธิ และระบบประสาทของเรายังอธิบายได้อีกว่าถ้าเราทำสมาธิสมองของเราจะเกิดอะไรขึ้นอย่างไร. ในตอนนี้ นักวิทยาศาสตร์ ได้มีการค้นพบหลักฐานชิ้นแรกของการใช้วิธีแทรกแทรงโดยธรรมชาติเพื่อการะตุ้นการเกิดใหม่ของ ต้นกำเนิดเซลส์(Stem Cell-based) ในอวัยวะหรือโดยระบบร่างกาย. การศึกษาได้ถูดเผยแพร่ในวันที่ 5 มิถุนายน ในประเด่นที่ว่า เซลส์ของสเตมเซล (Cell Stem Cell) โดยนักวิจัยจาก มหาวิทยาลัย Southern California . นักวิจัยได้แสดงให้เห็นว่าวงจรของการอดอาหารเป็นเวลานานๆนั้นป้องกันการเสียหายของระบบภูมิคุ้มกันและเสริมสร้างฟื้นฟูระบบภูมิคุ้มกัน สรุปคือการถือศิลอดเป็นการเปลี่ยน ให้สเตมเซลจากที่มันอยู่ในสถานะไม่เคลื่อนที่ได้เปลี่ยนเป็นเซลที่คอยฟื้นฟูตัวเอง

การทดลองในคลินิคของมนุษย์ดำเนินการโดยการใช้ผู้ป่วยที่ได้รับการทำคีโม (Chemotherapy) หรือเคมีบำบัด ซึ่งเป็นเวลาพอสมควรของผู้ป่วยที่ไม่ได้รับประทานอะไรซึ่งนัยสำคัญทำให้จำนวนเซลเลือดขาวของผู้ป่วยลดลง ถ้าลองในสัตว์ที่มีเซลส์ใกล้เคียงกับมนุษย์เราหละ เช่นหนู วงจรการอดอาหารของมัน “ เหมือนเป็นการกดสวิตช์การเริ่มกระบวนการสร้างใหม่ , เป็นการเปลี่ยนเส้นทางการการลำเลียงเซลส์เม็ดเลือดแดง ซึ่ง ส่งผลให้มีการผลิตระบบเลิอดและระบบภูมิคุ้มกันใหม่ที่ดียิ่งขึ้น

ถึงอย่างนั้นเราไม่สามารถคาดการได้ว่าการอดอาหารเป็นเวลานานจะส่งผลที่เด่นชัดออกมาให้เห็นชัดในการเสริมสร้างให้ต้นกำเนิดสเตมเซล มีการฟื้นฟูระบบเม็ดเลือด . เมื่อตอนที่คุณอยากอาหารมากๆ ระบบร่างกายพยายามที่จะรักษาพลังงานไว้ และหนึ่งอย่างที่ระบบร่างกายเราจะทำเพื่อรักษาพลังงานของตัวเองโดยการ ริไซเคิล ภูมิคุ้มกันเซลล์ที่มีจำนวนมากที่ไม่ได้ใช้ โดยเฉพาะพวกที่อาจจะได้รับความเสียหาย สิ่งที่เราเริ่มจะสังเกตในทั้ง ระบบการทำงานในมนุษย์และสัตว์คือจำนวนเซลล์เม็ดเลือดขาวจะลดลงเมื่ออดอาหารเป็นเวลานาน และเมื่อเรารับประทานอีกครั้งเซลล์เม็ดเลือดจะกลับมาทำงานเหมือนเดิม” Valter Longo ผู้เขียนที่มีส่วนในการทดลองได้กล่าวไว้อีก

เพราะว่าการอดอาหารมีผลให้ลดจำนวนเซลล์เม็ดเลือดขาว ซึ่งเป็นตัวกระตุ้นต้นกำเนิดสเตมเซลล์ เพื่อการสร้างระบบภูมิคุ้มกันใหม่ ที่สำคัญกว่านั้น ยังผลิต PKA เอนไซน (Protein kinase A) ซึ่งเชื่อมโยงกับริ้วรอย การเกิดเนื้องอก และ การทำเคมีบำบัด (Chemotherapy) ทำให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงกับระบบภูมิคุ้มกัน และผลที่ได้รับจากการศึกษาแนะนำว่าการถือศิลอดนั้นอาจบรรเทาอาการบางส่วนของผลกระทบที่เป็นอันตรายจากการทำเคมีบำบัด”
ผู้ร่วมเขียนรายงาน Tanya Dorff

การถือศิลอดเป็นประเพณีที่มีอยู่ในหลายๆวัฒนธรรมโบราณ เช่น ฮินดู สู่ ศาสนาพุทธและอื่นๆ การถือศิลอดไม่ควรเอามาเหมารวมสับสนกับคำว่าหิวโหย . มันเป็นกระบวนการยับยั้งและควบคุมระบบประสาทการกินและในเวลาเดียวกันทำให้มั่นใจว่าคุณถือศิลอดอย่างถูกต้อง ตอนที่ผมถือศิลอดผมมักจะถือศิลอดแบบที่ดื่มได้เฉพาะน้ำ และผมทำแบบนี้มาเกือบ 8 ปีได้แล้ว ตอนนี้ผมรู้สึกได้เลยว่ามันทำให้ร่างกายดีขึ้นและพลังงานในร่างกายถูกเติมเต็มหลังจากที่ได้ถือศิลอด

การวิจจัยเพิ่มเติม
1.การถือศิลอดช่วยป้องกันโรคเกี่ยวกับสมอง

นักวิจจัย ที่สถาบันแห่งชาติใน บัลทิมอร์(Baltimore) ในรัฐแมรี่แลนด์(Mary Land) ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้พบหลักฐานที่ว่าการถือศิลอดเป็นเวลา 1-2 วันต่อสัปดาห์ สามารถป้องกัน อัลไซเมอร์ (Alzheimer) และ โรคพากินสัน(Parkinson’s) ผลวิจัยยังพบอีกว่า การตัดจากการบริโภครายวันลดได้ถึง 500 แคลลอรี่ต่อวันเป็นเวลา 2 วัน นับจากที่ถือศิลอดใน 7 วัน เห็นได้เลยว่าเป็นประโยน์ต่อร่างกายและสมอง

2.การถือศิลอดช่วยตัดความเสี่ยงจากโรคหัวใจและเบาหวาน

ถ้าเราดำเนินวีชิตใน 1 วันโดยไม่รับประทานอาหารหรือการถือศิลอดอย่างสม่ำเสมอจะช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและเบาหวาน การศึกษาแสดงให้เห็นว่าการถือศิลอดช่วยให้หลั่งฮอโมนการเจริญเติมโตเพิ่มขึ้น ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการเร่งเผาผลาญอาหารและเผาใหม้ไขมันออก ไขมันซึ่งเป็นที่รู้กันว่าเป็นอันตรายต่อหัวใจและโรคเบาหวาน พวกหมอหรือคนที่รู้กันก็เริ่มตัดสินใจถือศิลอดกันเพราะรู้ว่าเป็นการรักษาที่ปลอดภัยและมีประโยชน์อย่างสูง

3.การถือศิลอดประโยชน์ของมันมีผลในการรักษามะเร็ง

การศึกษาจากงานวิจัยต่างๆที่ผ่านมาทำให้เราพบว่าผู้ป่วยโรคมะเร็งนั้นสำหรับคนที่ทำการถือศิลอดในขณะทำเคมีบำบัดหรือการทำคีโม ( Chemotherapy) พวกเค้ารับผลข้างเคียงน้อยกว่าผู้ที่ไม่ได้ถือศิลอด. การทดสอบทั้งหมดที่ดำเนินจนถึงขณะนี้แสดงให้เห็นว่าการถือศิลอดทำให้เรามีเปอร์เซนการมีชีวิตเราสูงขึ้น ชลอการเติบโตของเนื้องอกและกำจัดการขยายตัวของมันด้วย สถาบันการแปรสภาพแห่งชาติก็ได้มีการศึกษาเกี่ยวกับมะเร็งเต้านมชนิดหนึ่ง ซึ่งในรายละเอียดแสดงให้กระจ่างมากขึ้นถึงผลของการถือศิลอดที่มีผลต่อมะเร็ง ซึ่งผลของมันก็คือมะเร็งพยายามสร้างโปรตีนใหม่และขั้นตอนการเจริญเติบโตอื่นๆเพื่อเลี้ยงตัวเองและแบ่งตัว ซึ่งขั้นตอนพวกนี้ จะนำไปสู่เซลมะเร็งเซลอื่นๆ ด้วยเหตุนี้ โมเลกุลต่อต้านอนุมูลอิสระจึงถูกสร้างขึ้นเพื่อทำลายเซลมะเร็งที่กำลังติดกับดีเอนเอผลก็คือเซลมะเร็งถูกทำลาย หรือเรียกว่ามันทำลายตัวเองเลยก็ว่าได้ , ถึงอย่างนั้นเซลมะเร็งมันก็พยายามหาอะไรแทนที่ของของมันที่หายไปในกระแสเลือด อะไรก็ได้ที่จำเป็นในการอยู่รอดของมันหลังจากการอดอาหารเป็นเวลานาน แต่มันเป็นไปไม่ได้และไม่มีทางเกิดขึ้นได้ แต่ในทางกลับกันมันพยายามสร้างตัวเองแต่ผลคือมันกำลังฆ่าตัวเองซะงั้น

จากเพจ The Deen Show