เหตุการณ์ประวัติศาสตร์ในเดือนรอมาฎอน

ADMIN

เหตุการณ์ประวัติศาสตร์ในเดือนรอมาฎอน

1. รอมาฎอนเป็นเดือนแห่งการประทานอัลกุรอานให้แก่ท่านนบี ที่ถ้ำหิรออฺ ซึ่งเป็นการจุดประการยรัศมีแห่งวะหฺยูเป็นครั้งแรกในหน้าประวัติศาสตร์มนุษยชาติ

2. ในวันที่ 10 ของเดือนรอมาฎอน ภายหลังจากท่านนบีได้รับการแต่งตั้งเป็นศาสนฑูตประมาณ 14 ปี ภรรยาสุดที่รักของท่าน คือ ท่านหญิงเคาะดีญะฮฺก้อได้ถึงแก่กรรมลง นำมาซึ่งความเศร้าโศกต่อท่านรสูลเป็นอย่างยิ่ง

3. วันที่ 17 เดือน รอมาฎอน ปีที่ 2 แห่ง ฮ.ศ. ก็ได้เกิดสงครามบะดัรขึ้น ที่อัลกุรอานเรียกว่า “วันแห่งการชี้ขาดและวันแห่งการเผชิญหน้า”

4. ในเดือนรอมาฎอน ปีที่ 3 แห่ง ฮ.ศ.เป็นช่วงประมาณกลางเดือนรอมาฎอน เป็นวันเกิดของท่านอิมาม หะซัน บิน อะลีย์ จากท่านหญิงฟาติมะฮฺ บุตรสาวของท่านนบี (ซ.ล.)นั่นเอง

5. วันที่ 21 เดือนรอมาฎอน ปีที่ 8 แห่ง ฮ.ศ. เป็นวันเปิดสถาปนามักกะฮฺด้วยเสียงอาซาน ประกาศความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺเป็นครั้งแรกในมัสยิดหะรอม และเป็นวันแห่งการดับสูญของลัทธิบูชาเจว็ตต่างๆ

6. ในเดือนรอมาฎอน ปีที่ 11 แห่ง ฮ.ศ. เป็นเดือนแห่งความเศร้าสลด เพราะการจากไปของท่านหญิงฟาตีมะฮฺ บุตรสาวของท่านนบี (ซ.ล.)

7. วันที่ 17 เดือนรอมาฎอน ปีที่ 40 แห่ง ฮ.ศ. ท่านอะลีย์ บิน อะบีฏอลิบ ถูกลอบสังหาร ในขณะที่ท่านออกไปละหมาดศุบฮิที่มัสยิด

8. ในเดือนรอมาฎอน ปีที่ 58 แห่ง ฮ.ศ. ภรรยาสุดที่รักของท่านนบี (ซ.ล.)ได้จากโลกนี้ไป คือ ท่านหญิงอาอีช๊ะ บุตรสาว ของท่านเคาะลีฟะฮฺ อบู บักร อัศศิดดีก

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook