คำเหนียตถือศีลอดสุนัตเชาวาล 6 วันในเดือนเชาวาล

ADMIN

ถือศีลอดในรอมฏอน 30 วัน = ได้รับผลบุญ 300 วัน , และถือศีลอดอีก 6 วัน ในเดือนเซาวาล = ได้รับผลบุญ 60 วัน ….รวมได้รับผลบุญ 360 วัน (1 ปี พอดีค่ะ)

คำเหนียตถือศีลอด 6 วันเดือนเชาวาล 

“ข้าพเจ้าถือศีลอดสุนัตเดือนเชาวาล ในวันรุ่งขึ้น เพื่ออัลลอฮ์ตาอาลา”

ถือศีลอด 6 วันเดือนเชาวาล

ท่านร่อซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้กล่าวว่า :

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ

“ผู้ใดถือศีลอดร่อมะฎอนแล้ว หลังจากนั้นเขาได้ถือศีลอดต่อจากเดือนร่อมะฎอนอีก 6 วันจากเดือนเชาวาล แน่นอนเหมือนว่าเขาได้ถือศีลอดตลอดทั้งปี” รายงานโดยมุสลิม, ฮะดีษเลขที่ 1164.

รายละเอียดเกี่ยวกับของกำหนดการถือศีลอด 6 วันของเชาวาล

1. การถือศีลอด 6 วันเดือนเชาวาลหลังจากถือศีลอดร่อมะฎอนนั้นมีผลภาคผลเท่ากับถือศีลอดตลอดทั้งปี

2. ที่ดีเลิศที่สุด คือ ถือศีลอด 6 วันเดือนเชาวาลติดต่อกันเพื่อรีบในการทำอิบาดะฮ์

3. แต่ไม่จำเป็นต้องศีลอด 6 วันแบบติดต่อกัน โดยให้ถือศีลอด 6 วันในวันไหนก็ได้แต่ต้องให้อยู่ในเดือนเชาวาล

4. การถือศีลอดชดใช้นั้นหากเนื่องจากขาดศีลอดโดยมีอุปสรรค เช่น มีประจำเดือนหรือเจ็บป่วย ก็อนุญาตให้ถือศีลอดเดือนนเชาวาลหลังจากร่อมะฎอนเลยได้แต่สมควรถือศีลอดชดใช้ก่อนก็จะดียิ่งกว่า ส่วนกรณีที่ขาดศีลอดร่อมะฎอนโดยละเมิดหลักการศาสนา เช่น ทำให้เสียศีลอดตอนกลางวันโดยเจตนา ก็ถือว่าหะรอม(ห้าม)ถือศีลอดสุนัต 6 วันจนกว่าจะชดใช้ศีลอดเดือนร่อมะฎอนเสียก่อน

5. กรณีของการเหนียตถือศีลอดชดใช้และศีลอดสุนัต 6 วันพร้อมกันนั้น ไม่สามารถกระทำได้  เพราะถ้าทำเช่นนั้น เท่ากับว่าเขาไม่ได้ถือศีลอดตลอดทั้งปีนั่นเอง

islamhouse.muslimthaipost.com