ซุนนะฮ์ถือศีลอดวันจันทร์และวันพฤหัสบดีและเคล็ดลับของมัน

ADMIN

بسم الله الرحمن الرحيم

การถือศีลอดสุนัต

การถือศีลอด มีภาคผลคุณงามความดีมากมาย ที่ไม่มีผู้ใดคณานับได้นอกจากอัลเลาะฮ์ ตะอาลา แต่เพียงผู้เดียว ด้วยเหตุดังกล่าว อัลเลาะฮ์ ตะอาลา ได้ทรงพาดพิงการถือศีลอดมายังพระองค์เอง ได้มีระบุไว้ในหะดิษกุดซีย์ว่า

“ทุกการปฏิบัติความดีของลูกหลานอาดำนั้น มีให้สำหรับเขา นอกจาก การถือศีลอด เพราะแท้จริงมันเป็นของเราและเราจะตอบแทนด้วยกับมัน”

เนื่องจากการถือศีลอดนั้น ไม่สามารถแสดงออกทางภายนอกได้ ดังนั้น การถือศีลอดจึงเป็นอิบาดะฮ์ระหว่างเรากับอัลเลาะฮ์ ตะอาลา

ท่านนบี ซ๊อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า

“ผู้ใดทำการถือศีลอดในวิถีทางของอัลเลาะฮ์ อัลเลาะฮ์จะทรงให้เขาห่างไกลจากไฟนรกถึง 70 ปี” รายงานโดย บุคอรีย์และมุสลิม

การถือศีลอดสุนัตเป็นเป็นสิ่งที่เพิ่มความใกล้ชิดระหว่างเรากับอัลเลาะฮ์ ตะอาลา เนื่องจากการทำอิบาดะฮ์ที่สุนัตนั้น จะทำให้เรามีความใกล้ชิดกับพระองค์จนกระทั้งพระองค์ทรงรักเราและเป็นความประสงค์ที่พระองค์ทรงเรามีความรักต่อพระองค์ยิ่งขึ้น ได้มีระบุไว้ใน หะดิษกุดซีย์ว่า

“บ่าวของเราจะยังคงใกล้ชิดเรา ด้วยการปฏิบัติสิ่งที่เป็นสุนัตต่าง ๆ จนกระทั้งเรารักเขา” รายงานโดยบุคอรี

การถือศีลอดในวันจันทร์และวันพฤหัสบดี

หลักฐานในเรื่องนี้  คือฮะดิษที่ติรมีซีย์ (745) ได้รายงานจากอาอิชะฮ์ (ร.ด.) ว่า

كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَتَحَرَّى صَوْمَ الاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ

“ท่านรอซูลุ้ลเลาะห์ (ซ.ล.) จะเฝ้าระวัง การถือศีลอดในวันจันทร์และวันพฤหัสบดี”

และติรมีซีย์ ได้รายงานอีกจากอะบีฮุร๊อยเราะฮ์ (ร.ด.) ว่า ท่านร่อซูลุลเลาะฮ์ ซ๊อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้กล่าวว่า

تُعْرَضُ الأَعْمَالُ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ

“การกระทำต่าง ๆ จะถูกนำเสนอในวันจันทร์  และวันพฤหัสบดี  และฉันต้องการให้การกระทำของฉันถูกนำเสนอในขณะที่ฉันถือศีลอด”

การนำเสนออะมัล

จุดมุ่งหมาย คือ การนำเสนออะมัลต่ออัลเลาะฮ์ ตาอาลา โดยมะลาอิกะฮ์จะทำการยกนำเสนอในช่วงกลางคืนหนึ่งครั้งและช่วงกลางวันหนึ่งครั้ง (มุฆนีลมั๊วะห์ตาจญ์ 2/195)

บรรดามะลาอิกะฮ์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในยามค่ำคืนและยามกลางวันนั้น จะรวมตัวกันในช่วงละหมาดอัสริ หลังจากนั้น บรรดามะลาอิกะฮ์ที่ปฏิบัติหน้าที่ยามกลางวันจะขึ้นไปนำเสนออะมัลของบรรดามุสลิมีน โดยคงเหลือมะลาอิกะฮ์ที่ปฏิบัติงานยามกลางคืน เมื่อถือเวลาละหมาดซุบฮิ พวกเขาก็จะขึ้นไปนำเสนอบรรดาอะมัลโดยคงเหลือมะลาอิกะฮ์ยามกลางวัน และนี้ก็คือความหมายของฮะดิษนบี ซ๊อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ว่า “ในหมู่บรรดาผู้ศรัทธานั้น บรรดามะลาอิกะฮ์ในยามค่ำคืนและกลางวันจะพลัดกันทำการแยกย้าย(เพื่อขึ้นไปนำเสนออะมัล) โดยที่พวกเขาได้ทำการรวมตัวกันในช่วงเวลาละหมาดซุบฮิและละหมาดอัสริ” รายงานโดยบุคอรี แม้ว่าอัลเลาะฮ์ตาอาลา ทรงรอบรู้เกี่ยวกับอะมัลของบรรดามัคโลคเป็นอย่างดี แต่การนำเสนออะมัลของบรรดาผู้ศรัทธานั้น ก็เพื่อ ให้เกียรติแก่บรรดาผู้ฏออัตต่ออัลเลาะฮ์นั่นเอง ( ดู หนังสือบุรออัลกะรีม 2/82

การนำเสนออะมัลเดือนชะอฺบานและวันจันทร์กับวันพฤหัสบดี

ท่านอุซามะฮ์ บิน เซด  กล่าวว่า “ฉันได้กล่าวว่า โอ้ ท่านร่อซูลุลเลาะฮ์ ฉันไม่เคยเห็นท่านทำการถือศีลอดในเดือนหนึ่งจากบรรดาเดือนทั้งหลายเหมือนกับการถือศีลอดในเดือนชะอฺบานเลย ท่านนบี ซ๊อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า ดังกล่าวเป็นเดือนที่ผู้คนทั้งหลายลืม ซึ่งมันอยู่ระหว่างเดือนร่อญับและเดือนร่อมะฏอน และ(เดือนชะอฺบานนั้น)มันเป็นเดือนที่บรรดาอะมัลทั้งหลายถูกรายงานสู่พระผู้อภิบาลแห่งสากลโลก  ดังนั้นท่านจึงชอบที่จะให้อะมัลของฉันถูกรายงานในสภาพที่ฉันถือศีลอด” รายงานโดยอันนะซาอี (2317)

ฮะดิษการนำเสนออะมัลเดือนชะอฺบานนี้ ไม่ได้ค้านกับฮะดิษการถือศีลอดวันจันทร์และวันพฤหัสบดี เพราะอนุญาตให้นำเสนออะมัลเป็นช่วง ๆ ภายในหนึ่งสัปดาห์ และนำเสนออะมัลรวบยอดภายในหนึ่งปีอีกครั้งหนึ่ง (มุฆนีลมั๊วะห์ตาจญ์ 2/195)

والله تعالي أعلي وأعلم

ที่มาของเนื้อหา : sunnahstudent.com