มุสลิมฝรั่งเศสร่วมละหมาดกลางแจ้งประท้วงการปิด’ห้องละหมาด’

ADMIN

 

มุสลิมในเมืองคลิชชี่ (Clichy) ประเทศฝรั่งเศส ประท้วงฝ่ายปกครองท้องถิ่น หลังปิดห้องละหมาดที่ชุมชนเช่าไว้ในการละหมาดรวม และละหมาดวันศุกร์

3 ปีที่ผ่านมา สหภาพสมาคมมุสลิมแห่งคลิชชี่ (Union of Muslim Associations of Clichy – UAMC) ได้เช่าห้องโถงในอาคารแห่งหนึ่ง เพื่อใช้ทำการละหมาดรวม เนื่องจากไม่มีมัสยิดมากพอที่จะรองรับจำนวนศรัทธาชนที่ล้นหลาม แต่เมื่อเร็วๆ นี้ ฝ่ายปกครองท้องที่ได้ร่วมมือกับตำรวจ ทำการปิดห้องโถงดังกล่าวและไล่ไมให้มุสลิมเข้ามาปฏิบัติศาสนกิจ

สืบเนื่องมาจากที่ฝ่ายปกครองเมืองต้องการเปลี่ยนห้องดังกล่าวให้เป็นห้องสมุดสื่อมัลติมีเดีย จึงไม่ยอมต่อสัญญาเช่าให้กับ UAMC จนเกิดมีความขัดแย้งกันขึ้น ในที่สุดสภาเมืองสั่งตำรวจปิดห้องห้ามเข้า จนมีการกระทบกระทั่งกัน และมีตำรวจ 3 นายบาดเจ็บเล้กน้อย จึงเกิดมีการนัดแนะกันละหมาดซุบฮิประท้วงกลางถนน หน้าสถานที่หอประชุมเมือง เมื่อเวลาเช้าตรู่ประมาณ 5:00 น. ตามเวลาท้องถิ่น

ทั้งนี้ ทางฝ่ายสภาเมืองแจ้งว่า ได้จัดอาคารสำนักงานเก่าแห่งหนึ่งไว้ให้กลุ่มมุสลิมสามารถไปปฏิบัติศาสนกิจได้ แต่ทางกลุ่มปฏิเสธ โดยให้เหตุผลว่า อาคารดังกล่าวอยู่ไกลเกินไป และยังมีขนาดเล็กมาก รวมทั้งยังเป็นอาคารเก่าซอมซ่อซึ่งไม่เหมาะที่จะเป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจ

สาเหตุหลักที่เป็นรากฐานของความขัดแย้งทั้งมวล มาจากการที่มัสยิดในฝรั่งเศสมีจำนวนน้อย และที่มีอยู่ก็มีขนาดเล็กจนไม่สามารถรองรับผู้ประกอบศาสนกิจที่เพิ่มมากขึ้นตลอดเวลาได้

ที่มา:มุสลิมไทยโพสต์

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook