ศาสนาอิสลามจ่อขึ้นแท่นมีผู้นับถือมากที่สุดในโลก

ADMIN

สำนักวิจัยพิวของสหรัฐฯ เผยผลสำรวจที่พบว่า ศาสนาอิสลามมีแนวโน้มที่จะเป็นศาสนาที่มีผู้นับถือมากที่สุดในโลก เนื่องจากผู้หญิงมุสลิมมีลูกมากกว่าผู้หญิงที่นับถือศาสนาอื่น

ศาสนาอิสลามจ่อขึ้นแท่นมีผู้นับถือมากที่สุดในโลก

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า การศึกษาของ สำนักวิจัยพิว ซึ่งเป็นองค์กรที่ค้นคว้าเกี่ยวกับประเด็นทางสังคม ชี้ให้เห็นว่าระหว่างปี 2010 ถึงปี 2050 จำนวนประชากรโลกที่นับถือศาสนาอิสลามจะเพิ่มขึ้นถึง 73 เปอร์เซนต์ ส่วนผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์จะเพิ่มขึ้น 35 เปอร์เซนต์ จากแนวโน้มดังกล่าวทำให้คาดว่าเมื่อสิ้นสุดศตวรรษนี้ ศาสนาอิสลามจะกลายเป็นศาสนาที่มีผู้นับถือมากที่สุดในโลกแซงหน้าศาสนาคริสต์

ซึ่งจากการศึกษาพบว่าปัจจุบันผู้หญิงมุสลิม 1 คนจะมีลูกเฉลี่ย 3.1 คน ส่วนผู้หญิงในศานาอื่นมีลูกเฉลี่ย 2.1 คน ขณะเดียวกันผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามยังมีอายุน้อยกว่าผู้ที่นับถือศาสนาอื่นถึง 7 ปี นอกจากนี้ผลการศึกษายังพบว่าชาวอมริกันที่มีแนวโน้มสนับสนุนพรรคริพับริกันมีทัศนคติเชิงลบต่อผู้นับถือศานาอิสลามมากขึ้นนับตั้งแต่เหตุวินาศกรรมตึกเวิร์ดเทรด เซนเตอร์เมื่อปี ค.ศ 2001

จากข้อมูลของสมาคมข้อมูลสถิติศาสนาของสหรัฐฯ ในปี 2012 พบว่า ศานาคริสต์มีผู้นับถือประมาณ 2.2 พันล้านคน  อิศลามมีผู้นับถือ 1.6 พันล้านคน ส่วนศาสนาพุทธมีผู้นับถือ 376 ล้านคน

ที่มา:PPTVTHAILAND

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook