คำสั่งเสียของผู้นำ มอบแด่เยาวชน

ADMIN

คำสั่งเสียของผู้นำ..มอบแด่เยาวชน

หลายคนมองท่านเป็นผู้นำทรราช (ฏอฆูต)

บางคนเรียกท่านเป็นจอมเผด็จการ

บางคนเรียกด้วยฉายานักสร้างภาพและฉายาอื่นอันต่ำช้า

บางคนตัดสินเลยเถิดว่าท่านตกมุรตัด มุนาฟิก

ถามว่า

ในประวัติศาสตร์

เราเคยพบเห็นผู้นำทรราช เผด็จการ สร้างภาพหรือมุนาฟิกคนไหนบ้างที่ตักเตือนเยาวชนและประชาชนด้วยคำตักเตือนเหล่านั้

…………………..
…………………..
.

รับชมผ่าน Youtube : https://youtu.be/Oe9pTIHxMGw