จ่ายซะกาตฟิตรฺเป็นจำนวนเงินได้หรือไม่ ?

ADMIN

#ประเด็นร้อน !
#จ่ายซะกาตฟิตรฺเป็นจำนวนเงินได้หรือไม่ ?

หลักเดิมๆสำหรับซะกาตุลฟิตรฺ คือจำเป็นต้องจ่ายเป็นอาหาร ดังที่มีรายงานจากท่านอิบนุอุมัร -รอฎิยัลลอฮุอันฮุมา- ท่านได้กล่าวว่า :

فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير ….( متفق عليه)

“ท่านรอซูลุลลอฮฺﷺได้กำหนดซะกาตุลฟิตรฺเป็นผลอินทผาลัมหนึ่งศออฺ หรือข้าวบาเล่ย์หนึ่งศออฺ…”

(บันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีเเละมุสลิม)

เเละรายงานจากท่านอบีซะอีด อัล-คุดรีย์ -รอฎิยัลลอฮุอันฮุ- ว่า :

كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب

“เราได้ออกซะกาตุลฟิตรฺ เป็นอาหารหนึ่งศออฺ หรือข้าวบาเล่ย์หนึ่งศออฺ หรือผลอินทผาลัมหนึ่งศออฺ หรือเนยเเข็งหนึ่งศออฺ หรือลูกเกดหนึ่งศออฺ”

(บันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีเเละมุสลิม)

ส่วนการออกซะกาตุลฟิตรฺเป็นจำนวนเงินนั้น บรรดาอุลามาอฺได้ขัดเเย้งกันออกเป็น 3 ทรรศนะ ดังนี้ :

? ทรรศนะที่ 1 : ไม่อนุญาตให้ออกซะกาตุลฟิตรฺเป็นเงิน เเละทรรศนะนี้เป็นทรรศนะของอุลามาอฺส่วนใหญ่ (มาลิกี, ชาฟิอี ,ฮัมบะลี)

? ทรรศนะที่ 2 : อนุญาตให้ออกซะกาตุลฟิตรฺเป็นเงินได้ ตามมัซฮับหะนะฟียฺ และทรรศหนึ่งจากมัซฮับชาฟิอี และรายงานหนึ่งจากมัซฮับฮัมบะลี

? ทรรศนะที่ 3 :อนุญาตให้ออกเป็นเงินได้ ก็ต่อเมื่อมีความจำเป็น หรือเพื่อผลประโยชน์ เเละนี่คือทรรศนะหนึ่งจากมัซฮับฮัมบะลี เเละชัยคุลอิสลามอิบนุตัยมียะฮฺก็เลือกทรรศนะนี้

และทุกๆฝ่ายก็ยกหลักฐานมาสนับสนุนทรรศนะของตัวเอง ทรรศนะที่ห้ามออกซะกาตุลฟิตรฺเป็นเงินก็ยกสิ่งที่ปรากฎชัดของหะดีษต่างๆที่สั่งใช้ให้ออกซะกาตุลฟิตรฺเป็นอาหารมาเป็นหลักฐาน

และส่วนทรรศนะที่อนุญาตให้ออกซะกาตุลฟิตรฺเป็นเงินได้ ก็บอกว่าเป้าหมายของการออกซะกาตนี้นั้นก็เพื่อทำให้คนยากจนร่ำรวยขึ้นในวันอีด

และสำหรับทรรศนะที่อนุญาตให้ออกเป็นเงินได้เมื่อมีความจำเป็น หรือเมื่อออกเป็นเงินจะทำให้เกิดประโยชน์มากกว่า พวกเขาก็บอกว่า หลักเดิมๆของการออกซะกาตุลฟิตรฺนั้นต้องด้วยอาหาร แต่มันก็สามารถที่จะออกจากหลักนั้นได้ เมื่อถ้าออกเป็นเงินเเล้วเกิดประโยชน์เเละสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ยากไร้

สรุปว่าการออกซะกาตุลฟิตรฺที่ดีที่สุดนั้นคือ ออกเป็นอาหารหลักที่ผู้คนในบ้านเมืองนั้นๆบริโภคเป็นส่วนใหญ่ ทั้งนี้เพื่อเป็นการปฏิบัติตามตัวบท เเละซุนนะฮฺของท่านรอซูลﷺและหลีกห่างจากข้อขัดเเย้งของบรรดาอุลามาอฺ

วัลลอฮุอะลัม

#อิสลามตามแบบฉบับ

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook