รอมฎอน เดือนแห่งการฝึกฝนความอดทน

ADMIN

รอมฎอน เดือนแห่งการฝึกฝนความอดทน

ชีวิตคนเราแต่ละคน ต้องผ่านเรื่องราวมากมายในชีวิตตนเองและครอบครัว เมื่อเขาประสบปัญหา เขาก็จะมีความกังวลกับปัญหาหรือกับการที่เขาจะต้องแก้ปัญหา

ช่วงระหว่างการแก้ปัญหานั้นเขาต้องใช้ความอดทนอย่างสูงสุด ผู้ใดได้เข้าใจถึงเหตุของปัญหาว่าคือการทดสอบ เขาก็จะปราศจากความทุกข์โดยสิ้นเชิง

ดังนั้นรอมฎอนจึงเป็นเดือนที่ทุกคนต้องฝึกฝนความอดทนอดกลั้นกับการกระทำการพูดการฟังความหิวและความฟุ่มเฟือยและการข่มอารมณ์ของตน ด้วยมอบความศรัทธาแด่อัลลอฮฺ ตะอาลา

” และแน่นอน เราจะทดลองพวกเจ้าด้วยสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากความกลัว และความหิวและด้วยความสูญเสีย(อย่างใดอย่างหนึ่ง)จากทรัพย์สมบัติ ชีวิต และพืชผล และเจ้าจงแจ้งข่าวดีแก่บรรดาผู้อดทนเถิด”

อัล-บะเกาะเราะฮ ซูเราะฮฺที่ 2: 155

” จงแจ้งข่าวดีแก่บรรดาผู้อดทน ผู้ที่เมื่อทุกข์ภัยมาประสบแก่พวกเขาพวกเขาจะกล่าวว่า แท้จริง เราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮฺและยังพระองค์ที่เราจะกลับไป”

อัล-บะเกาะเราะฮ ซูเราะฮฺที่ 2: 156)

และสุดยอดของความอดทนคือ การยอมจำนนและปฏิบัติตามคำสั่งใช้และคำสั่งห้ามของอัลลอฮฺ ตะอาลาด้วยความอดทนอดกลั้น

” แท้จริงบรรดาผู้อดทนจะได้รับการตอบแทนโดยไม่มีการคำนวณ”

(กุรอาน 39: 10)

155. และแน่นอน เราจะทดลองพวกเจ้าด้วยสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากความกลัว และความหิวและด้วยความสูญเสีย(อย่างใดอย่างหนึ่ง)จากทรัพย์สมบัติ ชีวิต และพืชผล และเจ้าจงแจ้งข่าวดีแก่บรรดาผู้อดทนเถิด

รอมฎอนจึงเป็นเดือนแห่งความจำเริญที่ท่านสามารถฝึกฝนความอดทนทั้งด้านร่างกายและจิตใจได้เป็นอย่างดี

ดั่งที่ท่านนบี ซ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้กล่าวว่า

“ช่างน่าอัศจรรย์ยิ่ง สำหรับกิจการของผู้ศรัทธา แท้จริง กิจการทั้งหมดของเขาล้วนเป็นความดี สิ่งนั้นไม่เกิดกับผู้ใดนอกจากกับผู้ศรัทธาเท่านั้น หากมีความสุขมาประสบ เขาก็ขอบคุณต่ออัลลอฮฺ (นั่นก็ (กลายเป็นความดีสำหรับเขา และหากมีทุกขภัยมาประสบ เขาก็อดทน (นั่นก็ (กลายเป็นความดีสำหรับเขา” (บันทึกโดยมุสลิม 2999)

Phaisal Dahlan

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook