ระวังท่านั่งที่ท่านนบีไม่ชอบ

ADMIN

ท่านั่งโดยเอามือซ้ายยันพื้นนั้นเป็นสิ่งที่ท่านนบีไม่ชอบอย่างยิ่ง ปัจจุบันคนส่วนใหญ่มักจะคิดว่า อิสลาม คือ การทำอิบาดะฮฺต่ออัลลอฮฺเท่านั้น แต่ในความเป็นจริงแล้วอิสลามไม่ใช่แค่เรากับอัลลอฮฺเท่านั้น แต่อิสลามครอบคลุมถึงวิถีชีวิต ตลอดจนถึงมารยาทที่มีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

ฮาดิษความว่า Al Syarid bin Al Suwaid กล่าวว่า : ท่านนบีเดินผ่านฉัน และเห็นฉันนั่งอยู่ท่านี้ (ฉันนั่งโดยเอามือซ้ายไว้ข้างหลังและยันลงบนพื้น) และท่านนบีกล่าวกับฉันว่า ท่านนั่งในท่าที่นั่งของคนที่ถูกลงโทษ (dimurkai) หรือ ? รายงานจาก Ahmad, และ Abu Daud. ได้รับการยอมรับโดย Al-Albani

และอีกหนึ่งรายงานจาก Abu Daud กล่าวว่า “อย่านั่งในท่านี้เพราะท่านี้เป็นการนั่งของคนที่ถูกลงโทษ” ฮาดิษนี้ได้รับการยอมรับโดย al-Albani

Syeikh Ibnu Uthaimin ได้กล่าวว่า การนั่งในท่าดังกล่าวที่ท่านนบีได้กล่าวว่าเป็นการนั่งในท่าของคนที่ถูกลงโทษ แต่ท่านั่งโดยเอามือทั้งสองวางใว้ด้านหลังและยันกับพื้นนั้นไม่เป็นไร หรือ นั่งในท่าที่เอามือขวาไว้ด้านหลังก็ไม่เป็นไร

การนั่งในท่านี้บางอุลามาอฺได้ให้ทัศนะว่าเป็นสิ่งที่มักโรฮฺ และเป็นการนั่งของคนยิ่งยโส ดังนั้นเมื่อท่านนบีได้ให้คำแนะนำกับเรา ในเรื่องท่านั่งที่เราควรละเลย เราก็ควรปฎิบัติ เพราะทุกย่างก้าวในการดำเนินชีวิต อิสลามได้ระบุหมดแล้ว และสิ่งที่อิสลามได้ระบุไว้นั้นไม่ได้มีจุดประสงค์ให้เราลำบากเสมอไป อาจจะมีข้อดีในเรื่องสุขภาพ และเรื่องสังคมก็อาจได้

แปลและเรียบเรียงโดย Imron Berita Muslim

อ้างอิงจาก binusrah.blogspot.kr

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook