เวลาและคุณค่า ของการทานอาหารซุโฮร

ADMIN

ส่งเสริมให้รับประทานอาหารซาโฮร

    มีรายงานจากอานัสว่าท่านศาสดา (ซ.ล) กล่าวว่า : จงรับประธานอาหารซาโฮรเถิด แท้จริงการรับประทานอาหารซาโฮรนั้นมีบารอกัต (ศิริมงคล)”

(รายงานโดย บุคอรี และมุสลิม)

คำอธิบาย

 คนที่จะถือศีลอดนั้น สุนัตให้รับประทานอาหารซาโฮร การรับประทานอาหารซาโฮรถูกท่านศาสดา (ซ.ล) กล่าวว่า เป็นการทานอาหารที่จะนำมาซึ่งความดีและความประเสริฐสำหรับผู้ที่ถือศีลอดนั้น
 สำหรับผู้ที่รับประทานอาหารซาโฮร เขาจะได้รับผลกำไรเป็น 2 เท่า กล่าวคืออิ่ม และได้รับบะรอกัต ที่อัลเลาะห์จะทรงประทานให้แก่ตัวเขาตลอดทั้งวันที่เขาถือศีลอด

 เวลารับประทานอาหารซาโฮร

 

มีรายงานจากซัยด์ บินซาบิต  ว่าพวกเราได้รับประทานซาโฮรพร้อมกับท่านศาสดา (ซ.ล)แล้วพวกเราก็ลุกขึ้นยืนทำละหมาด ฉันถามขึ้นว่าช่วงระหว่างทั้งสอง(กล่าวคือการรับประทานซาโฮรและละหมาด)นั้นห่างกันนานเท่าไร? เขาตอบว่า 50 อายัตอัลกุรอ่าน (รายงานโดยบุคอรี)

คำอธิบาย

 เวลารับประทานอาหารซาโฮรที่ดีที่สุดก็คือใกล้เข้าเวลาซุบฮิ ประมาณช่วงเวลาของการอ่านอัลกุรอาน 50 โองการโดยทั่วไปแล้วการอ่านอัลกุรอ่านจำนวน 50  โองการนั้น จะใช้เวลาประมาณ 10 – 15 นาที ดังนั้นช่วงเวลาที่ดีสำหรับการรับประทานอาหารซาโฮรก็คือช่วง 10-15 นาทีก่อนเข้าเวลาละหมาดซุบฮิ

รับประทานซาโฮรด้วยกับผลอินทผลัม

    มีรายงานจากอาบูฮูรัยเราะห์ว่า ท่านศาสดา(ซ.ล) กล่าวว่า “ อาหารซาโฮรที่ดีที่สุดสำหรับคนมุมีนนั้นก็คือ ผลอินทผลัม” 
(รายงานโดยอิบนุฮิบานเเละบัยฮากี)

คำอธิบาย

      อาหารสำหรับซาโฮรที่บะรอกัตมากที่สุดและที่ดีที่สุดก็คือผลอินทผลัม ผลอินทผลัมไม่เพียงเเค่สำหรับเเก้ศีลอดเท่านั้นเเต่ทว่ามันยังเป็นอาหารที่ดีสำหรับซาโฮรอีกด้วย นี่หมายความว่า การรับประทานซาโฮรด้วยกับอินทผลัมนั้นคือแบบฉบับของท่านศาสดา (ซ.ล) ซึ่งถ้าหากว่าเราปฎิบัติตามเราก็จะได้รับผลบุญ ฉะนั้นผู้ที่รับประทานอาหารซาโฮรนั้นจะได้รับผลตอบเเทนเป็น สองเท่าตัว กล่าวคือผลบุญเเละรู้สึกอิ่มท้อง

islamhouse.muslimthaipost.com

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook