ละหมาด หนึ่งสิ่งที่ทำให้คนทั้งโลกควรอิจฉามุสลิม

ADMIN

tumblr_mv7ui2jfvc1ryn45bo3_1280

ละหมาด หนึ่งสิ่งที่ทำให้คนทั้งโลกควรอิจฉามุสลิม 

การละหมาด คือ การแสดงความเคารพต่อพระเจ้าทั้งทางร่างกายและจิตใจ เป็นศาสนกิจประจำวันที่สำคัญที่สุดของศาสนาอิสลาม โดยอัลลอฮได้ทรงบัญญัติเกี่ยวกับการละหมาดในคัมภีร์ อัล-กุรอ่าน ว่า ก่อนละหมาดต้องอาบน้ำละหมาดทุกครั้ง แต่ในกรณีที่ไม่มีน้ำ ผู้ละหมาดสามารถใช้ ตายัมมุม หมายถึงฝุ่นดินที่สะอาด แทนได้

หากโยคะเป็นการออกกำลังกายที่ดีที่สุด อิสลาม ก็คงจะเป็นศาสนาที่น่าอิจฉาที่สุด เพราะเอกองค์อัลลอฮฺ(ช.บ.) ได้ประทานโอกาสที่ดีที่สุดให้บรรดาบ่าวผู้ภักดีของพระองค์ทุกคน ได้ออกกำลังกายในท่วงท่าที่ดีที่สุด วันละถึง 5 เวลาต่อวันด้วยกัน “ใช่” เรากำลังหมายถึง การละหมาด !!

จากผลการวิจัยของ ดร ฟาตีมะฮฺ อิบราฮิม- องค์ประกอบของร่างกาย

ในทุกวันคนเราต้องทำกิจกรรมวันละ 5 เวลา เพื่อความสมดุลของร่างกาย การที่คนเราจะมีองค์ประกอบของร่างกายที่ดีนั้น ต้องมี 5 อย่างให้ คือ ละหมาด 5 เวลาต่อวัน เข้าใจความหมายของการอ่านอัลกุรอานในเวลาละหมาด ละหมาดญะมาอะฮฺ รอกัวอฺอย่างถูกวิธี (90 องศา) ขดเท้าอย่างถูกต้องระหว่างนั่งสองสุญูด และท่านั่งสุดท้าย ดร ฟาตีมะห์ ได้กล่าวอีกว่า คนที่ไม่ได้ทำการละหมาด 5 เวลา เขาจะมีสุขภาพร่างกายที่ค่อนข้างไม่ดีเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่ทำการละหมาดทุก 5 เวลาต่อวัน

และการทำละหมาดญะมาอะฮฺนั้นดียิ่งกว่า การทำละหมาดเพียงแค่ผู้เดียวเพราะเมื่อคนเราได้ทำการละหมาดรวมกันนั้น เมื่อร่างกายมนุษย์ไปสัมผัสกับคนข้างๆ กายจะทำให้ร่างกายมนุษย์เป็นเสมือนแบตเตอรี่ที่ได้ชาร์จให้กับร่างกายมนุษย์ไหลเหมือนวงจรที่สลับกันไปมา บางคนมีอาการเหนื่อยและไม่เหนื่อย คนที่เหนื่อยจะได้รับประจุบวกจากคนข้างๆ และคนที่ไม่เหนื่อยก็สามารถถ่ายทอดประจุบวกได้และรับประจุลบจากคนข้างๆได้ สิ่งเหล่านี้สามารถทำให้เกิดความสงบสุขกับร่างกายมนุษย์เป็นอย่างมาก

แปล/เรียบเรียง beritamuslimmag.com

islamhouse.muslimthaipost.com

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook