ดุอาอฺให้ลูกเป็นคนดี

ADMIN

89-720x480

ดุอาอฺให้ลูกเป็นคนดี

“ร็อบบี ฮับลี มี่ นัซซอลีฮีน”

ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ขอพระองค์ทรงประทานบุตรที่มาจากหมู่คนดีให้แก่ข้าพระองค์ด้วย

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook