มัสยิดที่อำเภอเชียงคำ จ.พะเยา มัสยิดจากที่ดินวากัฟ

ADMIN

มัสยิดที่อำเภอเชียงคำ จ.พะเยา มัสยิดจากที่ดินวากัฟ

คณะของเราเดินทางไปทำงานที่อำเภอปง ผ่านอำเภอเทิง ผ่าน อ.เชียงคำ และพักค้างแรมที่อำเภอแห่งนี้ สิ่งหนึ่งที่มุสลิม ที่ไปพักในเมืองต่าง ๆ สิ่งสำคัญที่ ต้องถาม คือหนึ่งเรื่องอาหารการกิน และที่สำคัญ มัสยิด หรือที่ละหมาด ที่อำเภอเชียงคำไม่มีร้านอาหารมุสลิม แต่มีมัสยิดเพราะฉะนั้น การมาเชียงคำของพี่น้องมุสลิม คือต้องตระเตรียมเรื่องอาหารการกินให้พร้อม

มัสยิดที่อำเภอเชียงคำ จ.พะเยา มัสยิดจากที่ดินวากัฟ

มัสยิดแห่งนี้ตั้งอยู่ในบ้านของคุณน้ำฝน ตำบลหย่วน อ.เชียงคำ จังหวัดพะเยา ออกจากตัวเมืองเชียงคำไปด้านเหนือ ทางไปอำเภอเทิง หรือภูชี้ฟ้า เลยห้างโลตัสเชียงคำไปเล็กน้อยอยู่ด้านซ้ายมือ  เป็นมัสยิดที่สร้างขึ้นในปี ๒๕๕๒โดยงบประมาณการสร้างเกือบทั้งหมดมาจากคุณาน้ำฝนหรือคุณอามีนะห์และสามี มีเงินบริจาคจากพี่น้องบ้างประมาณ สามถึงสี่หมื่นบาท เป็นมัสยิดที่สวยงามมาก เท่าที่เห็นมา ตอนนี้ครอบครัวของคุณน้ำฝน แบ่งเขต ที่ดิน ในบริเวณที่สร้างมัสยิด จัดเป็นสัดส่วน เพื่อ ให้เป็นสาธารณะกุศล หรือมอบให้พี่น้องมุสลิมที่อยู่ในพื้นที่ อำเภอเชียงคำได้มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของและรักษาสืบต่อไป 

มัสยิดที่อำเภอเชียงคำ จ.พะเยา มัสยิดจากที่ดินวากัฟ

ขอเอกองค์อัลลอฮฺ (ซุบฮาฯ) ตอบแทน คุณงามความดี ของท่านเจ้่าของที่ ท่านผู้มีจิตกุศล ผู้ที่เกี่ยวข้อง ทุกท่าน ที่ได้จัดสร้างมัสยิด ทุกท่านเทอญ  อามีน 

มัสยิดที่อำเภอเชียงคำ จ.พะเยา มัสยิดจากที่ดินวากัฟ

มัสยิดที่อำเภอเชียงคำ จ.พะเยา มัสยิดจากที่ดินวากัฟ

มัสยิดที่อำเภอเชียงคำ จ.พะเยา มัสยิดจากที่ดินวากัฟ

มัสยิดที่อำเภอเชียงคำ จ.พะเยา มัสยิดจากที่ดินวากัฟ

มัสยิดที่อำเภอเชียงคำ จ.พะเยา มัสยิดจากที่ดินวากัฟ

มัสยิดที่อำเภอเชียงคำ จ.พะเยา มัสยิดจากที่ดินวากัฟ

ที่มา         muslimlanna.wordpress.com