แพทย์ยอมรับ การสุญูดในละหมาด ส่งผลดีต่อระบบประสาท

ADMIN

การสูยูด  เกี่ยวข้องกับอวัยวะห้าส่วนที่ต้องสัมผัสกับพื้นดิน คือ หน้าผาก จมูก ฝ่ามือทั้งสองข้าง หัวเข่า และปลายนิ้วเท้าทั้งสองข้าง

สูยูด คือ การนอบนัอมถ่อมตน สรรเสริญต่อองค์อัเลาะห์ และเป็นการขอพรต่ออัลเลาะ รวมทั้งขจัดความทนงตน หยิ่งยโส ลืมตัว และอื่นๆ

Dr. FIDELMA ท่านได้เข้ารับอิสลาม เนื่องจากท่านได้ทราบถึงประโยชน์ของการสูยูดที่ส่งผลต่อสุขภาพ จากผลการวิจัยท่านได้พบว่า มีเส้นประสาทในสมองบางเส้นที่เลือดไม่สูบฉีด แต่ถ้าหากเราสูยูดเลือดจะทำการสูบฉีด แต่เส้นประสาทเหล่านี้แค่ต้องการการสูบฉีดของเลือดในบางเวลาเท่านั้น ก็คือ ในชวงเวลาละหมาดที่ศาสนาอิสลามถูกกำหนดไว้ (เวลารุ่งอรุณ Subuh. ตอนเที่ยง dzuhur. บ่าย ashar เย็น maqrib หัวค่ำ Isya)

ฉะนั้น ใครที่ไม่ละหมาด เลือดจะไม่สูบฉีดไปเลี้ยงเส้นประสาท จนกระทั่งสมองของเขาไม่ทำงานตามปกติ นี่คือหนึ่งคำชี้แนะสำหรับผู้คนในสังคมปัจจุบันนี้ที่ไม่ทำการละหมาด เพราะว่าสมองนั้นตำแหน่งของมันอยู่ด้านบนของหัวใจ ดังนั้น prof hembing ได้กล่าวไว้ว่า หัวใจสามารถกระตุ้นให้เลือดสูบฉีดไปยังสมองได้เพียง ยี่สิบเปอร์ดเซ็นต์ ฉะนั้นตัวช่วยให้เลือดสูบฉีดอย่างดีนั้นคือการสูยูดนานๆ เรืองนี้สอดคล้องกันกับคำสอนของท่านนบีมูฮัมหมัด ซ.ล ที่ให้เราสูยูดนานๆในรอกาอัตสุดท้าย ประโยชน์ของการสูยูดนานๆนี้ เพื่อให้หายจากอาการมึนศรีษะ ไมเกรน ผ่อนคลายสมอง เพิ่มไหวพริบ ควบคุมระบบหายใจ กระชับมดลูก ปรับตำแหน่งลูกในท้องให้ถูกตำแหน่ง เป็นต้น

และที่น่าทึ่งกว่านั้นคือ หากเราสังเกตุจะเห็นว่าลักษณะของเส้นประสาทในสมองของเรานั้นมีลักษณะคล้ายกับคนกำลังสูยูด

ที่มา : เกศรา มาดี มาดี

islamhouse.muslimthaipost.com

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook