ข้อควรรู้เกี่ยวกับการสวมแหวน ตามหลักการอิสลาม

ADMIN

อิสลามได้ห้ามการสวมแหวนที่นิ้วชี้และนิ้วกลาง

ดังหลักฐานนี้ ท่านอบูบุรฺดะฮฺ เล่าว่า ฉันได้ฟังท่านอฺลีย์ “ท่านนบีของอัลลอฮฺห้ามฉันสวมใส่แหวนนิ้วชี้และนิ้วกลาง” (บันทึกโดยนะสาอีย์ หะดีษที่ 5191)

หะดีษนี้ระบุชัดว่า ห้ามใช้ที่นิ้วชี้และนิ้วกลาง และห้ามทั้งชายและหญิง

ชายมุสลิม ห้ามสวมแหวนที่ทำจากทองคำ

สาเหตุที่ ชายมุสลิม ( มุสลิมีน) ไม่ได้รับการอนุมัติให้สวมใส่ทองคำ ผ้าไหม สืบเนื่องจาก อิสลามต้องการรักษาเอกลักษณ์ความเป็นผู้ชายไว้สำหรับความเป็นผู้นำที่จะต้อง เข้มแข็ง ไม่หลงใหลกับสิ่งฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยที่จะก่อให้เกิดความลุ่มหลงและจะนำไปสู่ ความหายนะในที่สุด

ทองคำและผ้าไหมควรเป็นเครื่องประดับของผู้หญิงที่มีสัญชาตญาณรักสวยรักงาม !!

อิสลามจึงไม่ห้ามผู้หญิงที่จะนำทองคำและผ้าไหมมาใช้เป็นเครื่องประดับร่างกาย

แต่ห้ามใช้ทองคำมาทำเป็นภาชนะและอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ

นอกจากนั้นแล้ว อิสลามยังวางกฎไว้ด้วยว่าเมื่อสิ้นปีทองคำที่มีอยู่จะต้องนำมาจ่ายซะกาตด้วย

การนมาซ(ละหมาด) ขณะที่มุสลิมชายผู้หนึ่งสวมใส่ทองคำ หรือผ้าไหมนั้นการนมาซของเขาพระองค์อัลลอฮฺจะไม่ให้ผลบุญในการนมาซของเขา เพราะเขานมาซในสภาพที่สวมใส่สิ่งที่หะรอม 3 ฮะดีษ ที่แสดงว่า ศาสนาห้ามเรื่องนี้ไว้

1. ท่านอุมามะฮฺเล่าว่าเขาได้ยินท่านรสูลุลลอฮฺกล่าวว่า ” บุคคลใดที่ปรากฏว่าเขาศรัทธาต่ออัลลอฮฺ และวันสุดท้าย เช่นนั้นเขาอย่าสวมใส่ผ้าไหม หรือ (สวมใส่) ทองคำ ” (บันทึกโดยอะหฺมัด หะดีษที่ 21218)

2. จากท่านอบูฮุร็อยเราะฮฺจากท่านรสูลุลลอฮฺ “โดยท่านรสูลห้ามสวมแหวนทอง” (บันทึกโดยบุคอรีย์ หะดีษที่ 5415 และมุสลิมหะดีษที่ 3896)

3. จากท่านอบูมูสา อัลอัชอารีย์เล่าว่า ท่านรสูลุลลอฮฺกล่าวว่า “เสื้อผ้าไหม และทองคำถูกห้ามสำหรับเพศชายซึ่งเป็นอุมมะฮฺของฉัน แต่อนุญาตให้สำหรับสตรีของพวกเขา” (บันทึกโดยติรฺมิซีย์ ลำดับหะดีษที่ 1642 และนะสาอีย์ ลำดับหะดีษที่ 5057)

จากฮะดีษทั้ง3 นี้นั้นบ่งชี้ว่า ศาสนาห้ามชายมุสลิมสวมใส่ทอง และผ้าไหมโดยเด็ดขาด ไม่ว่าจะเป็น เด็กชาย หรือ ผู้ใหญ่

ส่วนในกรณีที่ผู้ชายเก็บทองคำไว้ หรือมีทองคำไว้ในการครอบครอง เช่นนี้ไม่มีข้อห้ามทางศาสนา หมายถึงศาสนาอนุญาตให้ผู้ชายมีทองคำเก็บไว้ หรือสะสมไว้ได้

เพียงแต่ หากทองคำที่เก็บไว้ครบตามที่ศาสนาระบุ หมายถึง ถ้ามีทองเก็บไว้มากกว่า 6 บาท และครบปี เช่นนี้วาญิบ(จำเป็น) จะต้องออกซะกาต (บริจาคทาน)

islamhouse.muslimthaipost.com

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook