เวลาและสถานที่ ที่ดีที่สุดในการขอดุอาร์  ดุอาอฺที่อัลลอฮฺทรงตอบรับ

ADMIN

เวลา สถานที่ ที่ดีที่สุดในการขอดุอาร์  ดุอาอฺที่อัลลอฮฺทรงตอบรับ

ดุอาอ์ หรือ การขอพร และ ตะเอาวุซ หรือ การขอความคุ้มครอง เป็นเหมือนอาวุธ และพลังของอาวุธนั้นเกี่ยวข้องกับผู้ที่ใช้มันด้วย ไม่ใช่เกี่ยวข้องกับความคมของมันเพียงอย่างเดียว ดังนั้น ถ้าหากอาวุธใดมีความสมบูรณ์พร้อม ไม่หักไม่บิ่น และมือที่ใช้อาวุธก็เปี่ยมไปด้วยพลัง อีกทั้งไม่มีสิ่งใดๆ มากีดขวางการใช้อาวุธนั้น แน่นอนว่ามันย่อมต้องใช้ได้ผลอย่างเต็มประสิทธิภาพกับคู่ต่อสู้ แต่ถ้าเมื่อใดที่หนึ่งในสามประการดังกล่าวไม่พร้อม ผลของมันก็จะไม่ปรากฏ

ช่วงเวลา

ช่วงสุดท้ายของกลางคืน – 2 ชม. ก่อนละหมาดศุบฮิ (เวลาสะฮัร ช่วงดึก) ละหมาดกลางคืนแล้วกล่าว อัสตัฆฟิรุลลอฮฺจนกระทั่งละหมาดศุบฮิ

ช่วงเวลาหนึ่งในวันศุกร์ (มี 40 ทัศนะ)

เดือนรอมฎอน (สิบคืนสุดท้าย คืนคี่ ลัยละตุ้ลก็อดร)

ช่วงอะซาน

ช่วงที่มีสงครามในหนทางของอัลลอฮฺ (กำลังญิฮาด)

ช่วงสุดท้ายของละหมาดฟัรฎู (ก่อนหรือหลังสลาม)

ขณะสุญูด

ขณะครองเอียะหฺรอมไปทำฮัจญฺ(และอุมเราะฮฺ)

ที่ทุ่งอะเราะฟะฮฺ, ขว้างเสาหิน

ดุอาอฺมุสตะญาบของคนบางประเภท 

ดุอาอฺสามประเภทที่อัลลอฮฺไม่ปฏิเสธ (ดุอาอฺของพ่อ, ผู้ถือศีลอด, ผู้เดินทางไกล)

สามดุอาอฺที่อัลลอฮฺตอบรับไม่มีข้อสงสัย คือ ผู้ถูกอธรรม, คนเดินทางไกล, บิดา(และมารดา)ขอให้แก่ลูก

สามดุอาอฺที่อัลลอฮฺตอบรับไม่มีข้อสงสัย คือ ผู้ถูกอธรรม, คนเดินทางไกล, ดุอาอฺของพ่อต่อลูก (ดุอาอฺแช่งลูก)

เวลา สถานที่ และสภาพที่ ดีที่สุดในการขอดุอาอ์

1. เวลาที่ดีที่สุดในการขอดุอาอ์

กลางดึกช่วงสุดท้ายของคืน, คืนลัยละตุลก็อดรฺ, หลังละหมาดห้าเวลา, ระหว่างอะซานและอิกอมะฮฺ, ช่วงเวลาเฉพาะเวลาหนึ่งในกลางคืน(ไม่มีระบุว่าช่วงไหน), ช่วงเวลาเฉพาะเวลาหนึ่งในวันศุกร์นั่นคือช่วงเวลาสุดท้ายหลังอัศร์, ช่วงเวลาอะซานเรียกสู่การละหมาดห้าเวลา, เมื่อนอนในสภาพที่มีวุฎูอ์(น้ำละหมาด)จากนั้นตื่นขึ้นมาในเวลากลางคืนและขอดุอาอ์, การขอดุอาอ์ในเดือนเราะมะฎอน เป็นต้น

2. สถานที่ที่ดีที่สุดในการขอดุอาอ์

ดุอาอ์วันอะเราะฟะฮฺ ณ ทุ่งอะเราะฟะฮฺ, ดุอาอ์บนเนินเศาะฟาและมัรวะฮฺ, ดุอาอ์ ณ อัล-มัชอัร อัล-หะรอม, ดุอาอ์หลังจากขว้างเสาหินอันที่หนึ่งและอันที่สองในวันตัชรีก เป็นต้น

3. สภาพที่ดีที่สุดในการขอดุอาอ์

หลังจากที่กล่าวขอว่า “ลาอิลาฮะ อิลลา อันตะ, สุบหานะกะ, อินนี กุนตุ มินัซ ซอลิมีน”, ดุอาอ์ในขณะที่จิตใจรำลึกถึงและมุ่งมั่นอยู่กับอัลลอฮฺ, ดุอาอ์หลังจากอาบน้ำละหมาด, ดุอาอ์ของผู้เดินทาง, ดุอาอ์ของผู้ป่วย, ดุอาอ์ของผู้ที่ถูกอธรรม, ดุอาอ์ของบุพการีแก่ลูกหลาน, ดุอาอ์ของผู้ที่อยู่ในภาวะคับขัน, ดุอาอ์ขณะสุญูด, ดุอาอ์ของบรรดามุสลิมเมื่อมีการนั่งรวมกันเพื่อรำลึกถึงอัลลอฮฺ, ดุอาอ์เมื่อได้ยินไก่ขัน, ดุอาอ์เมื่อตกใจตื่นเวลากลางคืนแล้วกล่าวว่า “ลาอิลาฮะ อิลลัลลอฮฺ วะห์ดะฮู…”จนจบ จากนั้นก็กล่าวอิสติฆฟารและขอดุอาอ์ เป็นต้น

islaminthailand,islammore

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook