“ญิน” ชีวิตที่เร้นลับ

ADMIN

ญิน (อาหรับ: جني jinnī, อังกฤษ: genie) เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่ง ที่มีระบุในอัลกุรอาน ซึ่งมารร้ายอิบลีส มาจากพวกนี้

โลกใบนี้นอกจากจะเป็นถิ่นที่อยู่ของมนุษย์และสรรพสัตว์นานาชนิดแล้ว ยังมีเผ่าพันธุ์ที่ถูกเรียกว่า “ญิน” ซึ่งมนุษย์มองไม่เห็นอาศัยอยู่ด้วย ตามคัมภีร์กุรอาน ญินถูกส่งมาอยู่ในโลกนี้ร่วมกับอาดัมและเฮาวา บรรพบุรุษของมนุษยชาติ เพียงแต่ว่ามนุษย์ไม่สามารถมองเห็นมันเท่านั้น แต่มันสามารถมองเห็นมนุษย์ ทั้งนี้เพราะญินถูกสร้างมาจากไฟ ในขณะที่มนุษย์ถูกสร้างมาจากดิน

ญินมีกี่ประเภท

หากแบ่งตามสภาพของญินแล้ว มีปรากฏในฮะดีษ (บันทึกสมัยท่านนบีมูฮัมหมัด) บทหนึ่งดังนี้
ท่านนบี (ซ.ล) กล่าวว่า ญินนั้นมีสามประเภท ประหนึ่งมีปีกและบินไปในอากาศ ประเภทหนึ่งอยู่ในคราบของงูและแมลงป่อง (บางกระแสระบุว่าเป็นสุนัข) และอีกประเภทหนึ่งประจำอยู่ (ในสถานที่ต่างๆ) และโยกย้ายสถานที่

ชื่อต่างๆของญิน

ญินนี่ -ใช้เรียกญินทั่ว ๆ ไป

อามิร -ใช้เรียก ญิน ที่อยู่กับมนุษย์ ถ้ามีหลาย ๆ ตัว ก็เรียกว่า อัมมาร

อัรวาฮฺ – ใช้เรียก ญิน ที่อยู่กับเด็ก มันจะคอยแกล้งคอยแหย่ บางทีที่เห็นเด็กยิ้มเฉย ๆ ขึ้นมา ก็อาจจะเป็นญิน เพราะว่าเด็กเล็กๆสามารถเห็นในสิ่งที่คนโตแล้วมองไม่เห็น หรือบางทีก็อาจแกล้งเด็กให้ร้องไห้ขึ้นมาเฉย ๆ ศาสนาเราจึงให้ขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮฺ

ชัยฎอน – ใช้เรียกญินที่คอยหลอกลวงมนุษย์ไปสู่ความชั่ว ความหลงผิด

มาริด – เป็นตัวที่เลว มากกว่า ชัยฏอนไปอีก

อิฟรีต – ใช้เรียก ญิน ที่ชั่วช้า ทำเรื่องเลวร้าย …ขั้นสุดยอด

ความสามารถของญิน

ญินนั้นมีความสามารถเหนือมนุษย์ธรรมดาหลายด้าน ด้วยเหตุนี้อัลลอฮฺ จึงสร้างญินให้กับท่านศาสดาสุลัยมาน(โซโลมอน)
ซึ่งพวกญินจะสอนท่านนบีสุลัยมาน ถึงสิ่งที่ต้องการ ดังที่อัลลอฮฺได้ทรงตรัสไว้ในอัลกุรอานว่า

และเราได้ให้มีลมพัดแก่สุลัยมาน ซึ่งมันจะพัดไปในยามเช้าเป็นเวลาหนึ่งเดือน และมันจะพัดกลับในยามเย็นเป็นเวลาหนึ่งเดือน และเราได้ให้ไหลมาแก่เขาซึ่งตาน้ำทองเหลือง (คือให้ทองเหลืองที่หลอมตัวเป็นตาน้ำไหลมาสำหรับสุลัยมาน) ในหมู่ญินนั้น มีผู้ทำงานอยู่เบื้องหน้าเขาด้วยอนุมัติแห่งพระเจ้าของเขา และผู้ใดในหมู่พวกเขาหันเหจากพระบัญชาของเรา เราจะให้เขาลิ้มรสการลงโทษที่มีไฟลุกโชติช่วง , พวกเขา (ญิน) ทำงานให้เขา (สุลัยมาน) ตามที่เขาต้องการ (เช่นสร้าง) ปราสาทหลายแห่งที่สูงตระหง่าน และบรรดาหุ่นจำลอง และบรรดาโคมใส่อาหารมีขนาดเท่าบอน้ำ
และบรรดาหม้อสำหรับหุงอาหารตั้งอยู่กับที่ พวกเจ้าจงทำงานเถิด วงศ์วานของดาวูด(เดวิด)เอ๋ย! ด้วยการขอบคุณ
และส่วนน้อยแห่งปวงบ่าวของเราที่เป็นผู้ขอบคุณ

นอกจากนี้ ญินยังมีความสามารถทะลุผ่านวัตถุที่มีความแข็ง และสามารถขึ้นสู่ชั้นฟ้าเบื้องบนได้ พวกเขามีความรวดเร็วมาก เพราะพวกเขามีลักษณะเป็นอากาศธาตุซึ่งมีความเร็วใกล้เคียงความเร็วของแสง อัลกุรอานได้เล่าถึงความเร็วของญินในการตอบสนองความต้องการของท่านนบีสุลัยมาน ด้วยการนำเอาบัลลังของราชินีบิลกีสมายังท่านนบีสุลัยมาน ว่า

ผู้ปรีชาสามารถล้ำเลิศคนหนึ่งของพวกญินได้กล่าวว่า ฉันจะนำมันมาเสนอท่าน ก่อนที่ท่านจะลุกขึ้นจากที่นั่งของท่านและแท้จริงฉันเป็นผู้มีพลังและไว้วางใจได้ในเรื่องนี้
ผู้ที่มีความรู้ในเรื่องคัมภีร์ กล่าวว่า ฉันจะนำมันมาเสนอท่านชั่วพริบตาเดียว เมื่อเขา (สุลัยมาน) เห็นมันวางมั่นคงอยู่ต่อหน้าเขา เขากล่าวว่า นี่เนื่องจากความโปรดปรานของพระเจ้าของฉัน เพื่อพระองค์จะได้ทรงทดสอบฉันว่าฉันกตัญญูหรือเนรคุณ และผู้ใดกตัญญูแท้จริงเขาก็กตัญญูต่อตัวเขาเอง และผู้ใดเนรคุณแท้จริงพระเจ้าของฉันนั้นเป็นผู้ทรงมั่งมี ผู้ทรงเอื้อเฟื้อเผื่อยิ่ง

ความสามารถของญินนั้นมีเหนือกว่ามนุษย์ธรรมดาหลายด้าน แต่สิ่งที่เหมือนกันกับมนุษย์ก็คือ พวกเขาไม่สามารถรู้เรื่องเร้นลับได้เหมือนกับมนุษย์ ซึ่งในขณะที่ท่านนบีสุลัยมานสิ้นชีวิต ไม่มีญินสักตนเดียวที่รู้ว่าท่านสุลัยมานสิ้นชีวิตแล้ว ดังที่อัลกุรอานได้ตรัสว่า

ครั่นเมื่อเราได้กำหนดความตายแกเขา (สุลัยมาน) มิได้มีสิ่งใดบ่งชี้แก่พวกเขา (ญิน) ถึงความตายของเขา นอกจากปลวกใต้ดินแทะกินไม้เท้าของเขา ดังนั้นเมื่อเขาล้มลงพวกญินก็รู้อย่างชัดแจ้งว่า หากพวกเขารู้ในสิ่งพ้นญานวิสัยแล้ว พวกเขาจะไม่ต้องมาทนทุกข์ทรมานที่นาอดสูเช่นนี้

แต่ทว่าพวกญินนั้นมีความรู้มากกว่ามนุษย์ ส่วนหนึ่งที่ญินมีความรู้มากกว่ามนุษย์นั้นอาจเป็นเพราะว่าพวกญินนั้นมีอายุที่ยืนยาวและมีจำนวนมากกว่ามนุษย์ พวกเขาจึงรู้ถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมาในอดีต ใช่ว่าการมีอายุยืนจะไม่มีการตาย พวกญินนั้นก็มีการตายเช่นเดียวกับสิ่งถูกสร้างต่าง ๆ

ได้มีการยืนยันแล้วว่า ญินนั้นมีการแต่งงานและมีการเพิ่มจำนวนประชาการ พวกเขามีกินมีดื่ม หากแต่ว่าสิ่งที่พวกเขากินนั้นต่างจากอาหารของมนุษย์

ชาวสลัฟ(ชนยุค300ปีแรกหลังจากท่านศาสดามุฮัมมัดเสียชีวิต)บางท่านได้กล่าวว่า ญินมีหลายชนิด ส่วนญินแท้ ๆ นั้นก็คือจำพวกลมที่ไม่มีการกินและดื่ม ไม่การการตาย ไม่มีการให้กำเนิดบุตร หากแต่ว่าพวกเขาจะต้องมีอายุมากถึงจะมีการกินดื่ม มีการตาย และมีการกำเนิดบุตรได้ บางชนิดจากญินก็มีการแต่งงาน การให้กำเนิดบุตร และการตาย

และอีกชนิดหนึ่งจากญินก็คือสิ่งที่ถูกเรียกว่า กอรีน ซึ่งกอรีนนั้นจะมีมาพร้อมกับมนุษย์ทุกคนตั้งแต่เกิด ซึ่งมันมีหน้าที่คอยกระซิบกระซาบมนุษย์ และคอยแต่งแต้มความชื่นชอบในการปฏิบัติตามอารมณ์ใฝ่ต่ำและความชั่วร้ายแก่มนุษย์ ซึ่งบางคนอาจจะได้เห็นกอรีนของคนที่ตายไปแล้ววนเวียนอยู่ในสถานที่ที่ผู้ตายอยู่เป็นประจำ ด้วยเหตุนี้คนต่างศาสนิกจึงคิดว่า พวกนี้คือวิญญาณของผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว และแน่นอนอัลกุรอ่านก็ได้กล่าวถึงกอรีนเอาไว้ว่า

และผู้ใดผินหนังจากการรำลึกถึงพระผู้ทรงกรุณาปรานี เราจะให้ชัยตอนตัวหนึ่งแต่เขา แล้วมัน(กอรีน) ก็จะเป็นสหายของเขา

อัลลอฮ์ทรงส่งมะลาอิกะห์และญินมาไว้คู่กับมนุษย์ตั้งแต่วันที่เกิด หากมนุษย์สามารถรักษาอีมานไว้ได้ กอรีนของเราก้อจะเป็นมะลัก แต่หากมนุษย์โน้มเอียงจิตใจใฝ่ลงต่ำ กอรีนของเขานั้นก็จะเป็นชัยฏอนและมะลักก็จะห่างออกไป ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่มนุษย์ต้องรักษาความดีเอาไว้เพื่อดำรงความปลอดภัยในการดำรงชีวิตบนดุนยา และมีหน้าที่รักษาอีมาน (ความศรัทธา) ไว้ให้มั่นเพื่อความผาสุขของชีวิตจนถึงโลกอาคิเราะห์

และแน่นอนท่านศาสดามุฮัมมัดก็ได้เคยกล่าวถึงกอรีนไว้ว่า

ไม่มีคนหนึ่งคนใดจากพวกท่าน นอกเสียจากสหาย (กอรีน) จากญินและสหาย (กอรีน) จากมะลาอิกะฮฺจะถูกมอบหมายให้กับเขา แล้วบรรดาอัครสาวกของท่านศาสดาก็ได้กล่าวว่า แล้วท่านล่ะ โอ้ท่านร่อซูลุ้ลลอฮฺ ท่านศาสดาจึงกล่าวตอบไปว่า และฉันนั้น แท้จริงอัลลอฮฺได้ทรงช่วยเหลือฉันเกี่ยวกับกอรีนนี้ แล้วมันก็ได้เขารับอิสลาม ดังนั้นมันจึงไม่สั่งใช้ฉันนอกเสียจากสิ่งที่ดีงาม

ลักษณะของญินตามอัลกุรอาน

1. พื้นฐานเดิมถูกสร้างมาจากไฟ และสามารถถูกไฟผลาญทำลายได้เช่นเดียวดับที่ดินสามารถทำร้ายให้มนุษย์เจ็บหรือตายได้

2. ญินถูกสร้างมาก่อนมนุษย์ และถูกส่งลงนรกก่อนมนุษย์

3. ญินกินและดื่มเหมือนกับมนุษย์ มนุษย์ควรทานและดื่มด้วมือขวา เพราะชัยฎอนดื่มและกินด้วมือซ้าย

4. ญินมีการแต่งงาน และสืบเชื้อสาย วงศ์วาน และมีอายุยืนาน อายุเฉลี่ย 500 ปี มนุษย์มีอายุเฉลี่ย 60 ปี อัลลอฮูวาลัม

5. มีนิสัยเหมือนมนุษย์ สงสาร อ้อน ความเมตตาต่อกัน ด้วยพระเมตตาของอัลลอฮ์ให้เมตตาบังเกิดบนโลกจากพระเมตตาหนึ่งในร้อยส่วนของพระองค์ อีกเก้าสิบเก้าส่วนไว้ให้กับมนุษย์และญินในวันกิยามะห์

6. ญินต้องปฏิบัติอิบาดะห์เช่นเดียวกับมนุษย์ ญินไม่สามารถข้ามอาณาเขตของกันและกันได้ ต้องมีการได้รับอนุญาตการข้ามถิ่นเช่นเดียวกัวการปกครองเหมือนมนุษย์

7. ญินมีทั้งที่เป็นมุสลิมและญินที่เป็นกาเฟร เช่นเดียวกับมนุษย์ มีทั้งญินมุสลิมที่ดีและเกะกะเช่นกัน

8. ถ้าเป็นญินที่ไม่ดี มันจะคอยไปแอบฟังข่าวบนฟากฟ้า เพื่อเอาไปให้คนทำนายและ ไสยศาสตร์ กับเรื่องที่ผสมความโกหกไปมากเพื่อหลอกลวงมนุษย์

9. ญินบางจำพวกมีหน้าที่โกหกทั้งแต่เกิดจนตาย ให้คนเชื่อ

10. เราะมาฎอน ชัยฏอนจะถูกล่ามโซ่ แต่พวกมันบ่มเพาะความชั่วร้ายไว้ก่อนที่จะถูกล่าม จึงมีมนุษย์บางคนยังฝ่าฝืนทำความชั่วอยู่ แต่ญินไม่ถูกล่าม และทำอิบาดะห์เช่นเดียวกัน

11. ญินและชัยฏอนไม่รู้เรื่องที่เร้นลับเกี่ยวกับมนุษย์ในเรื่องที่เป็นอนาคต แต่สามารถบอกถึงอดีตได้เพราะอายุมันยืนนานกว่ามนุษย์

12. ญินเวลาเกิด จะเกิดในรูปร่างของมัน ซึ่งมนุษย์ไม่สามารถเห็นรูปร่างที่แท้จริงของมันได้ รูปร่างที่มนุษย์ได้เห็นคือร่างที่จำแลงมา

13. ญินจะเคลื่อนไหวได้รวดเร็ว และสามารถทำในสิ่งที่มนุษย์ทำไม่ได้ สามารถยกของหนักเกินกำลังได้ เคลื่อนไหวเร็วและผ่านวัตถุทึบได้

14. ญินและชัยฎอนไม่สามารถทำอันตรายมนุษย์ได้ นอกจากจะได้รับอนุมัติจากอัลลอฮ์ในการทดสอบบ่าวของพระองค์ หากมนุษย์ติดละหมาด อ่านกุรอาน ซิกร เศาะดาเกาะฮ์ ให้มาก สิ่งชั่วร้ายเหล่านี้จะไม่มีผลอะไรต่อมนุษย์เลย

ความรู้เรื่องญินได้ถูกกล่าวไว้ในคัมภีร์กุรอานเพื่อให้มนุษย์ได้รู้ว่า วิญญาณของมนุษย์กับญินไม่เหมือนกัน วิญญาณมนุษย์เมื่อออกไปจากร่างแล้วก็จะไปอยู่ในอีกโลกหนึ่งซึ่งมนุษย์ไม่สามารถติดต่อสัมพันธ์ได้ แต่ญินเป็นสิ่งมีชีวิตเร้นลับที่มนุษย์ยังสามารถติดต่อกับมันและใช้ประโยชน์จากมันได้ และถึงแม้ญินจะมีอยู่จริง แต่อิสลามก็ห้ามมุสลิมไปยุ่งเกี่ยวกับมัน เพราะอาจเกิดความเพลี่ยงพล้ำทำให้ตัวเองและคนอื่นเสียความศรัทธาไปด้วย และหากมุสลิมถูกชัยฏอนรุกราน มุสลิมจะต้องขอความคุ้มครองต่อพระเจ้าเท่านั้น

วัลลอฮุอาลัม (อัลลอฮ์เท่านั้นทรงรู้ดีที่สุด)

astakferulloh

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook