วันกียามัตจะยังไม่เกิดขึ้น จนกว่ามุสลิมจะได้ต่อสู้กับยิวเสียก่อน

ADMIN

รายงานจากท่าน อาบู ฮูรอยเราะฮฺ (ร.ฎ) ว่า ท่านศาสดา ศอลลัลลอฮูอาลัยฮิวาซัลลัม ได้กล่าวไว้
ความว่า

“วันกียามัต(วันสิ้นโลก) จะยังไม่บังเกิดขึ้น จนกว่า มวลมุสลิม จะได้ต่อสู้กับ ชาวยิว เสียก่อน..มวลมุสลิมได้ตามสังหาร ชาวยิวเหล่านั้น จนกระทั่งว่า ชาวยิวเหล่านั้นได้ พากันหลบซ่อน ตาม หลังโขดหิน และ ต้นไม้ ซึ่งโขดหิน หรือ ต้นไม้ (ที่ชาวยิวใช้หลบซ่อน ตัวอยู่นั้น) ก็ได้เปล่งเสียงพูดขึ้น(ด้วยพระประสงค์ของอัลลอฮฺ)ว่า

“ โอ้ มุสลิม เอ๋ย โอ้ บ่าวของอัลลอฮฺ เอ๋ย เจ้ายิว คนนี้ มันซ่อนอยู่ด้านหลังของฉัน มาเร็ว มาสังหารมันเสีย”

เว้นแต่ต้น ฆ๊อรก้อด เท่านั้น(ที่ไม่ได้บอกถึงการหลบซ่อนของพวกยิวเหล่านั้น) เพราะแท้จริง มันคือ ต้นไม้ ของชาว ยิว”

(บันทึก ฮาดีษ โดย อีหม่าม มุสลิม เลขที่ 520

ฮาดีษ บทนี้ สื่อถึงเหตุการณ์ในอนาคตไว้หลายนัยยะด้วยกัน..ดังนี้

1. เป็นสิ่งยืนยันว่า วัน กียามัต จะต้องเกิดขึ้นจริง อย่างแน่นอน

( เพราะท่าน นบี บอกว่า กียามัต จะไม่เกิดขึ้นจนกว่า #มุสลิมจะได้สังหารยาฮูด(ยิว)เสียก่อน และสุดท้ายท่านนบีก็บอกว่า อัลลอฮฺจะทรงให้สิ่งแปลกๆต่างๆเกิดขึ้น เพื่อช่วยเหลือ มุสลิม)

2. ใน ฮาดีษ สื่อเป็นนัยยะ ว่า #พวกยิวจะเข้าครอบครองและรวมตัวกัน ณ บัยตุล มักดิส
(เพราะในละแวกนั้น จะมีต้น ฆ๊อรก๊อด อยู่มาก) และ พวก ยิว จะต่างพากัน ปลูก ต้น ฆ้อรก้อด กันในบริเวณนั้น เพิ่มขึ้น

3. ใน ฮาดีษ บอกให้ทราบว่า การสู้รบ ระหว่าง มุสลิม กับ ยิว นั้น ไม่ใช่กินเวลาแค่ชั่วครู่ชั่วคราว #แต่มันจะคงเกิดขึ้นอย่างยาวนานจวบจนวันกียามัต

4. ในฮาดีษ บอกให้ทราบว่า พวกยิว นั้น #เป็นศัตรูตัวฉกาจที่สุดของมุสลิม มากกว่าชนกลุ่มอื่นๆ เพราะท่าน นบีได้บอกว่า มวลมุสลิม จะทำสงครามกับ ยิว โดยที่ท่านนบี ไม่ได้กล่าวถึง กลุ่มผู้ปฏิเสธศรัทธา กลุ่มอื่น

5. ในฮาดีษ บอกเป็นนัยยะ ว่า การต่อสู้กัน ระหว่าง มุสลิม กับ ยิว และรวมถึง #การปลดปล่อยบัยตุลมักดิส จากการครอบครองของยิวนั้น #จะเกิดขึ้นด้วยการทำสงครามในหนทางของอัลลอฮ์เท่านั้น ไม่ได้เกิดขึ้นโดยการ ทำสนธิสัญญา, การ เจรจาต่อรอง , หรือการมีบทบาทของ สหประชาชาติ ต่อ กรณี ดังกล่าว เป็นต้น

6. ในฮาดีษ ได้บอกเราว่า #ท้ายที่สุดนั้นองค์อัลลอฮฺจะทรงช่วยเหลือมวลมุสลิม ในการสังหาร ชาวยิว โดยให้สันญาณและสิ่ง ปาฏิหาริย์ต่างๆ จากพระองค์ เกิดขึ้นมา และในจำนวนนั้น ก็คือ การให้ ก้อนหิน และ ต้นไม้ อำนวยความ สะดวก แก่ มวล มุสลิม

7. ในฮาดีษ บอกเป็น นัยยะ ว่า #การต่อสู้ระหว่างมุสลิมกับยะฮูด ที่จะเกิดนั้น #ก่อตัวขึ้นบนพื้นฐานของความผูกพันทางศาสนา เพราะท่าน ศาสดา บอกว่า โขดหิน และ ต้นไม้ จะกล่าวว่า “โอ้มุสลิมเอ๋ย โอ้บ่าวของอัลลอฮฺเอ๋ย” แทนที่จะกล่าวว่า “โอ้ ชาวปาเลสไตน์ เอ๋ย โอ้ ชาวอาหรับ เอ๋ย”

#และในจุดนี้เอง ที่เราสมควร พิจารณาร่วมกันว่า เรื่องของ ชาว ปาเลสไตน์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนั้น คือ #ปัญหาที่ มวลมุสลิม จะต้องแก้ไขร่วมกัน

…. คำกล่าวท่านศาสดาย่อมเป็นจริงเสมอ..อามีน

..# Faisal Dalawii Azharii…

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook